User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2019-06-11 14:24]
maa [Version 1.4.4]
start [2019-07-11 07:10] (current)
jbu
Line 96: Line 96:
 Dette site indeholder dokumentation omkring Det Fælles Medicinkort (FMK). ​ Dette site indeholder dokumentation omkring Det Fælles Medicinkort (FMK). ​
  
-Det Fælles Medicinkort udvikles og drives af National Sundheds-it ​(NSI). +Det Fælles Medicinkort udvikles og drives af Sundhedsdatastyrelsen ​(SDS). 
 Se mere omkring baggrunden for FMK, organisationen bag og meget mere på  Se mere omkring baggrunden for FMK, organisationen bag og meget mere på 
 [[http://​sundhedsdatastyrelsen.dk/​FMK|sundhedsdatastyrelsen.dk/​FMK]]. [[http://​sundhedsdatastyrelsen.dk/​FMK|sundhedsdatastyrelsen.dk/​FMK]].
  
 Ved fejl og mangler på dette site kan FMK holdet kontaktes direkte. Ved problemer med at forstå dokumentationen,​ må vi bede jer om at oprette en support sag på [[https://​www.nspop.dk/​display/​resources/​Supporthenvendelse|nspop.dk]] Ved fejl og mangler på dette site kan FMK holdet kontaktes direkte. Ved problemer med at forstå dokumentationen,​ må vi bede jer om at oprette en support sag på [[https://​www.nspop.dk/​display/​resources/​Supporthenvendelse|nspop.dk]]
start.txt · Last modified: 2019-07-11 07:10 by jbu