User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2019-01-07 16:02]
mbe
start [2019-01-07 16:05] (current)
mbe
Line 10: Line 10:
   * [[fmk:​generel:​Implementeringsnoter]] - En beskrivelse af hvorledes enkelte dele af FMK komplekset skal implementeres.   * [[fmk:​generel:​Implementeringsnoter]] - En beskrivelse af hvorledes enkelte dele af FMK komplekset skal implementeres.
 ==== Extensions ==== ==== Extensions ====
-Extensions er udvidelser til services. For en gennemgang af hvad extensions er, se [[fmk:​generel:​extensions_til_services|Extensions til FMK services]]+Extensions er udvidelser til services. For en gennemgang af hvad extensions er, se [[fmk:​generel:​extensions_til_services|Extensions til FMK/DDV services]]
  
   * [[fmk:​extensions|Extensions]] ​   * [[fmk:​extensions|Extensions]] ​
Line 73: Line 73:
   * [[fmk:​ddv:​ddv_generelle_koncepter|Genrelle koncepter]]   * [[fmk:​ddv:​ddv_generelle_koncepter|Genrelle koncepter]]
  
-==== Version 1.4.0 ====+==== Extensions ​====
  
-  * [[fmk:ddv:1.4.0:​ddv_1.4.0_snitflade|DDV 1.4.0 snitflade]] +Extensions er udvidelser til services. For en gennemgang af hvad extensions er, se [[fmk:generel:extensions_til_services|Extensions til FMK services]] 
-  * [[fmk:ddv:1.4.0:​ddv_1.4.0_godkendelse|Godkendelse/​Certificering]]+ 
 +  * [[fmk:ddv:extensions|Extensions]] 
  
 ==== Version 1.4.0 ==== ==== Version 1.4.0 ====
  
-  * [[fmk:​ddv:​1.4.E1:ddv_1.4.E1_snitflade|DDV 1.4.E1 snitflade]] +  * [[fmk:​ddv:​1.4.0:ddv_1.4.0_snitflade|DDV 1.4.snitflade]] 
-  * [[fmk:​ddv:​1.4.E1:ddv_1.4.E1_godkendelse|Godkendelse/​Certificering]]+  * [[fmk:​ddv:​1.4.0:ddv_1.4.0_godkendelse|Godkendelse/​Certificering]]
  
 ===== TAS - Tilskudsansøgningsservicen =====  ===== TAS - Tilskudsansøgningsservicen ===== 
start.txt · Last modified: 2019-01-07 16:05 by mbe