User Tools

Site Tools


fmk:tas:generel:indledning

Dette site indeholder en beskrivelser af de services som ”Tilskudsansøgningsservicen” stiller til rådighed for klentsystemer som f.eks. EPJ-systemer, EOJ-systemer og lægepraksissystemer. Tilskudsansøgningsservicen kan anvendes til at oprette ansøgninger om individuelle medicintilskud og få informationer om igangværende ansøgninger, tilskudsbevillinger og afslag.

Det er hensigten, at oplysninger om tilskudsansøgnigner skal kunne indlæses i den behandlende læges EPJ-system eller lægepraksissystem, hjemmesygeplejens EOJ-system, og at der skal kunne ansøges om individuelt medicintilskud herfra.

I denne og andre tekster anvendes forkortelsen TAS om Tilskudsansøgningeservicen.

Yderligere information finde på følgende sites:

FMK-Online - Adgang til FMK-online for sundhedspersoner, hvor der kan søges om individuelt medicintilskud

FMK Teknik - Teknisk forum, se specifikke emner: TAS

Sundhedsstyrelsen - Sundhedsstyrelsen om individuelle medicintilskud

fmk/tas/generel/indledning.txt · Last modified: 2015-02-27 11:48 by krs