User Tools

Site Tools


fmk:tas:generel:begraensninger_ved_snitfladen_i_fht_snitfladebeskrivelsen

Begrænsninger ved snitfladen i fht snitfladebeskrivelsen

Der er fundet nogle begrænsninger ved den eksisterende version af TAS. Disse vil blive rettet i næste version af snitfladen:

  • Man kan ikke oploade .txt filer
  • Man kan ikke indsende kronikeranøgninger
  • Man kan ikke indsende tilskudansøgninger for personer uden CPR-nummer
  • FT-ansøgninger med ikke-gyldige varenumre (på gamle papiransøgninger) returneres uden et tilknyttet varenummer
  • For enkelttilskudsansøgninger skal en eventuelt i GUI-en fortrykt startdato være 180 dage før i dag. Dette er samtidigt den tidligst mulige dato, man kan søge fra.
fmk/tas/generel/begraensninger_ved_snitfladen_i_fht_snitfladebeskrivelsen.txt · Last modified: 2016-06-14 08:36 by krs