User Tools

Site Tools


fmk:stamdata:doseringsenheder_og_doseringsforslag

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:stamdata:doseringsenheder_og_doseringsforslag [2019-05-13 11:31]
jbu [Doseringsenheder og Doseringsforslag]
fmk:stamdata:doseringsenheder_og_doseringsforslag [2019-07-11 07:11] (current)
jbu
Line 27: Line 27:
 ===== Udbyder af data og dataleverandør ===== ===== Udbyder af data og dataleverandør =====
  
-Udbyder af data, dataansvarlig og dataleverandør er National Sundheds-IT ​(NSI).  ​+Udbyder af data, dataansvarlig og dataleverandør er Sundhedsdatastyrelsen ​(SDS).  ​
  
 Doseringsenheder og doseringsforslag er ikke på nogen måde følsomme, og kan derfor udstilles til alle interesserede. ​ Doseringsenheder og doseringsforslag er ikke på nogen måde følsomme, og kan derfor udstilles til alle interesserede. ​
fmk/stamdata/doseringsenheder_og_doseringsforslag.txt · Last modified: 2019-07-11 07:11 by jbu