User Tools

Site Tools


fmk:stamdata:doseringsenheder_og_doseringsforslag

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:stamdata:doseringsenheder_og_doseringsforslag [2017-12-04 15:29]
jbu [Introduktion til doseringsforslag V1]
fmk:stamdata:doseringsenheder_og_doseringsforslag [2019-05-13 11:31] (current)
jbu [Doseringsenheder og Doseringsforslag]
Line 3: Line 3:
 Dette afsnit beskriver datasættet for "​doseringsenheder og doseringsforslag",​ således som det er til rådighed på stamdatamodulet på NSP'​en. På NSP'en er der 2 meget forskellige versioner af doseringsforslag til rådighed Dette afsnit beskriver datasættet for "​doseringsenheder og doseringsforslag",​ således som det er til rådighed på stamdatamodulet på NSP'​en. På NSP'en er der 2 meget forskellige versioner af doseringsforslag til rådighed
  
-  * Den oprindelige version [[https://​www.nspop.dk/​display/​web/​Doseringsforslag+og+-enheder|Doseringsforslag V1]] er beskrevet yderligere i dette dokument. Version 1 har en del tekniske uhensigtsmæssigheder og vil blive lukket ned med udgangen af 2019.+  * Den oprindelige version [[https://​www.nspop.dk/​display/​web/​Doseringsforslag+og+-enheder|Doseringsforslag V1]] er beskrevet yderligere i dette dokument. Version 1 har en del tekniske uhensigtsmæssigheder og vil blive lukket ned 1. juli 2019.
   * Den nye version er dokumenteret på [[https://​www.nspop.dk/​display/​web/​Doseringsforslag+og+-enheder+v.2|Doseringsforslag V2]]. Denne version er designet til at være datagrundlag til dosis-til-tekst JS komponenten,​ som er beskrevet på [[fmk:​generel:​doseringsoversaettelse|Doseringsoversættelse og -forslag]].  ​   * Den nye version er dokumenteret på [[https://​www.nspop.dk/​display/​web/​Doseringsforslag+og+-enheder+v.2|Doseringsforslag V2]]. Denne version er designet til at være datagrundlag til dosis-til-tekst JS komponenten,​ som er beskrevet på [[fmk:​generel:​doseringsoversaettelse|Doseringsoversættelse og -forslag]].  ​
  
fmk/stamdata/doseringsenheder_og_doseringsforslag.txt · Last modified: 2019-05-13 11:31 by jbu