User Tools

Site Tools


fmk:patientdata:1.4.6:registrering_af_patientdata_1.4.6_snitflade

Registrering af patientdata, 1.4.6 snitflade

Registrering af patientdata er i 1.4.6 en sammenlægning af services fra 1.4.4 samt de udvidede services i 1.4.4.E1. Overordnet betyder dette at man i 1.4.6 har de samme services til rådighed som i 1.4.4, dog med den tilføjelse at det er muligt at hente indlæggelseshistorik i det almindelige GetPatientOrganisationRegistration kald (funktionalitet fra E1 snitfladen).

For en overordnet beskrivelse af den funktionalitet der findes i FMK i forhold til registrering af patienttilknytning og terapeutiske INR niveauer henvises til den relevante dokumentation i 1.4.4 snitfladen.

Services

XML-elementer er i høj grad genbrug fra FMKs “kerne” services. Den primære forskel er en ændring af namespace.

WSDL og XML-skemaer

Type- og feltbeskrivelser


Printbar PDF-version

fmk/patientdata/1.4.6/registrering_af_patientdata_1.4.6_snitflade.txt · Last modified: 2018-05-28 11:11 by chj