User Tools

Site Tools


fmk:patientdata:1.4.4:registrering_af_patientdata_1.4.4_snitflade

Registrering af patientdata, 1.4.4 snitflade

I forbindelse med arbejdsgange i ved anvendelse af FMK, kan der være behov for at registrere en tilknytning mellem patient og en organisation.

I forbindelse med at hjemmesygeplejen kommer på FMK skal der udstilles services, hvorved hjemmesygeplejen via EOJ-systemet kan registrere en borgers tilknytning til hjemmesygeplejen. Formålet med services er først og fremmest at give øvrige ”sundhedspersoner” information om at borgeren er visiteret til hjemmesygeplejen.

I forbindelse med at en patient indlægges, se evt. Patient indlagt eller medicinkort ikke ajourført, vil det på samme måde være relevant at registrere denne information, der ud over at informere om at patienten er indlagt også betyder medicinkortet ikke er retvisende. Informationen registreres på samme måde som en tilknytning til hjemmesygeplejen.

Registreringer patientdata (tilknytninger og INR værdier) hører ikke naturligt hjemme på FMK. Desuden kan der i fremtiden komme yderligere information omkring borgeren/patienten, der ikke hører hjemme sammen med information omkring borgerens aktuelle medicinering. Registrering af patientdata skal derfor ske separat.

Services til registrering af patientdata udstilles parallelt med FMKs services (i en separat WSDL), og genbruger en væsentlig del af skemaer og koncepter fra FMK.

Services

XML-elementer er i høj grad genbrug fra FMKs “kerne” services.

WSDL og XML-skemaer

Type- og feltbeskrivelser

Ændringer fra 1.4.2 til 1.4.4


Printbar PDF-version

fmk/patientdata/1.4.4/registrering_af_patientdata_1.4.4_snitflade.txt · Last modified: 2019-06-11 14:17 by maa