User Tools

Site Tools


fmk:godkendelse:1.4.4:godkendelse_certificering

Godkendelse og certificering

Her finder du FMK Godkendelseskriterier for 1.4.4 E2 og 1.4.4 E4

Ligeledes findes tilhørende testark.

Godkendelseskriterie dokumentet er revideret, idet GK 7.6 og 9.5 er bortfaldet. Ændringerne er løbende annonceret på FMK-teknik. Se også dokumentets versionshistorik.

Kravdokumentet for E2 gælder også for E4. Der er således ikke defineret nye krav til at anvende de nye tilbud, som E4 udstiller. Det anbefales dog at interessere sig for den nye funktionalitet.

Testarket er revideret primo august 2019. Der er tale om nye tests vedr. E4-mulighederne og mindre justeringer på basis af de første certificeringer på E2/E4.

Automatisk Certificeringstest

Se evt. Process for FMK certificering

I forbindelse med den endelige certificering skal I udfylde dette ark, hvor I bedes sætte kryds udfor de services, som løsningen anvender. Det udfyldte ark sendes til certificeringsteamet efter endt certificering. Anvendte services 1.4.4 E4

fmk/godkendelse/1.4.4/godkendelse_certificering.txt · Last modified: 2019-08-07 18:01 by els