User Tools

Site Tools


fmk:godkendelse:1.4.0:godkendelse_certificering

Godkendelse og certificering

For FMK 1.2.6 og FMK 1.4.0 gælder samme certificerings/godkendelseskriterier:

1.2.6 / 1.4.0 / 1.4.2 certificeringskriterier.pdf

Til certificerings/godkendelsestesten anvendes et sæt tests, der kan opdateres efter behov. Seneste version er:

certificeringskriterier_fmk_1_2_6_1_4_x_27022015_2_final

Automatisk Certificeringstest

fmk/godkendelse/1.4.0/godkendelse_certificering.txt · Last modified: 2016-02-03 09:02 by els