User Tools

Site Tools


fmk:generel:systemautorisation

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:generel:systemautorisation [2019-06-17 09:04]
jbu
fmk:generel:systemautorisation [2019-07-11 07:13] (current)
jbu [SOAP Headers til system autorisation]
Line 15: Line 15:
   - RequestedRole   - RequestedRole
  
-Systemautorisation er tænkt som en udvidelse af [[http://​www.medcom.dk/​wm110731|MedCom - Den gode Webservice]],​ og er under standardisering i NSI regi. RequestedRole elementet er beskrevet i afsnittet [[Roller]]. Rettigheder for de enkelte roller er beskrevet [[Rettigheder|her]]. Er der tale om borger opslag skal OrgResponsibleName,​ OrgUsingName og OrgUsingID ikke angives.+Systemautorisation er tænkt som en udvidelse af [[http://​www.medcom.dk/​wm110731|MedCom - Den gode Webservice]],​ og er under standardisering i SDS regi. RequestedRole elementet er beskrevet i afsnittet [[Roller]]. Rettigheder for de enkelte roller er beskrevet [[Rettigheder|her]]. Er der tale om borger opslag skal OrgResponsibleName,​ OrgUsingName og OrgUsingID ikke angives.
  
 ==== SystemOwnerName ==== ==== SystemOwnerName ====
fmk/generel/systemautorisation.txt · Last modified: 2019-07-11 07:13 by jbu