User Tools

Site Tools


fmk:generel:laegemiddel_pa_fmk

Lægemiddel på FMK

I FMK er et lægemiddel defineret som hvad der er svarende til et lægemiddel i eksempelvis Medicinpriser. Dvs. at kombinations­præparater m.m, der indeholder flere aktive substanser, anses for at være et enkelt lægemiddel, hvorimod kombinations­behandlinger skal angives i flere lægemiddelordinationer.

I FMK er der fra og med FMK 1.4.0 to overordnede måder at angive lægemidler på, med id og i form af magistrelle lægemidler. For lægemidler med id findes der igen en række kilder.

Der kan udstedes receptordinationer, også på lægemidler der ikke er defineret i Medicinpriser (taksten), såfremt der kendes et varenummer herpå.

Lægemidler med id

Lægemidler i Medicinpriser (taksten)

Godkendte lægemidler kan findes i Medicinpriser (taksten), og angives med drugid startende med 2810.

I forbindelse med forsøgsordningen med Cannabis, findes der i Medicinpriser en række lægemidler med drugid startende med 2911. Disse kan også anvendes i FMK med samme regler som de godkendte lægemidler.

Lægemidler Medicinpriser angives i forespørgselen til FMK med drugid samt navn. Øvrige informationer som ATC, form og styrke kan angives, men vil af FMK blive suppleret med stamdata.

Som kilde (i source-elementet) angives “Medicinpriser”, og der skal angives en takstversion som dato i date eller som år og uge i yearAndWeek.

Se f.eks. Lægemiddel i Medicinpriser i 1.4.2-snitfladen.

Stærke vitaminer og mineraler

Som supplement til godkendte lægemidler findes der datasæt med “stærke vitaminer” og “naturlægemidler” (de såkaldte EPJ-filer).

Lægemidlerne angives i forespørgselen til FMK med drugid samt navn. Øvrige informationer som ATC, form og styrke kan angives, men vil af FMK blive suppleret med stamdata.

Der anvendes aktuelt drugid begyndende med:

  • 2811 eller 5261 naturlægemidler
  • 2812 radioaktive lægemidler
  • 2813 eller 5262 stærke vitaminer

Som kilde (i source-elementet) angives “Stærke vitaminer m.v.”, og der skal angives en takstversion som dato i date eller som år og uge i yearAndWeek. Idet kilden kan udledes af drugid tillades foreløbigt også at der angives “Medicinpriser” som kilde.

Øvrige værdier, f.eks. ATC-kode, formkode, styrkeenhedskode osv. er stadig angivet efter værdier i taksten (stamdatasættet Stærke vitaminer definerer ikke et parallet sæt ATC-koder, formkoder, styrkeenhedskode osv). Disse værdier angives derfor med source = ”Medicinpriser”.

Tilknyttede behandlinger

Idet der ved ordination af visse lægemidler er vigtigt at der samtidigt ordineres en tilknyttet behandling med f.eks. vitamin eller kalktilskud udstilles der et datasæt med generiske tilknyttede behandlinger.

Bemærk at “tilknyttede behandlinger” er ikke godkendte lægemidler, men en generisk beskrivelse af et vitamin, mineral eller lægemiddel. ID'er for “tilknyttede behandlinger” er givet på samme form som drugid'er, men må ikke betegnes som drugid'er.

Som id for “tilknyttede behandlinger” anvendes værdier startende med 7300, som kilde anvendes “Tilknyttede behandlinger”.

Bemærk at dette datasæt aktuelt ikke er tilgængeligt, men forventes udstillet på stamdatamodulet på NSP'en.

Øvrige værdier angives på samme måde som beskrevet under “Stærke vitaminer og mineraler”.

Magistrelle lægemidler med id

En række magistrelle lægemidler med kendte id's kan anvendes i FMK, id på disse lægemidler starter med 7301.

Ordinationer på Magistrelle lægemidler kan oprettes ud fra samme formel som for medicinpriser med et id+navn, hvorefter der også kan angives øvrige informationer såsom ATC og Styrke, men disse vil, om muligt, bliver overskrevet med stamdata.

Som kilde (i source-elementet) angives “Magistrel”, og der er mulighed for at angive en version som dato i date eller som år og uge i yearAndWeek, men dette er optionelt og anbefales ikke.

Øvrige værdier angives for magistrelle lægemidler også med source “Magistrel”.

Læs mere om hvilke værdier der kan benyttes source “Magistrel” på her: Kilde magistrel.

Lægemidler defineret lokalt

Ud over lægemidler defineret i ovenstående fælles datagrundlag kan FMK fra og med version 1.4.0 indeholde lægemidler der ikke findes fælles stamdata for, eksempelvis lægemidler fremstillet på et sygehusapotek.

For disse lægemidler kan der angives et id i Identifier-elementet og kilde til “Local”. I så fald vil drugid ikke blive valideret, og der vil ikke blive suppleret med stamdata. Der kan evt. angives en date eller yearAndWeek, FMK vil dog ikke tillægge disse to attributter en betydning.

Funktionaliteten svarer til at der i FMK 1.2 kunne angives lægemidler uden drugid. Med “lægemidler defineret lokalt” gives der mulighed for at et EPJ-system kan genfinde egne lægemidler, f.eks. såfremt en patient genindlægges, uden at der skal foretages et manuelt match af lægemiddelnavn m.v. Bemærk dog, at idet id ikke er defineret i et fælles datasæt kan det ikke sikres mod sammenfald af id'er. Desuden er det væsentligt at lægemidlet er så velbeskrevet på FMK (med informativt navn, form, styrke og substanser), at andre aktører kan identificere lægemidlet.

Magistrelle lægemidler efter forskrift

Magstrelle lægemidler er lægemidler tilberedt på apoteket efter forskrift for en enkelt patient. De magistrelle lægemidler udgør i dag kun ca. 1% af det samlede lægemiddelsalg. Fremstilling af magistrelle lægemidler foretages kun på 3-4 apoteker, og kan foregå på sygehusapotekerne.

Magistrelle lægemidler defineres ifølge receptbekendtgørelsen som (uddrag):

§ 23. En recept på et magistrelt lægemiddel skal angive lægemidlets sammensætning, eventuelle fremstillingsforskrifter samt mængde. Mængden skal anføres entydigt og på en sådan måde, at ændringer ikke kan foretages.

Magistrelle lægemidler som skal laves efter forskrift angives på lægemiddelordinationer på FMK ved at der sendes en forskrift på tekstform. Denne bør suppleres med en angivelse af aktive substanser.

Magistrelle lægemidler er altid receptpligtige og udstedelse af recept skal pr. 1.oktober 2017 ske elektronisk. Der er dog udfordringer med at overfører specifikationen af præparatet fra lægemiddelordinationen til recepten i de nuværende snitflader. Elektronisk udstedelse af recept afventer et nationalt register. Der er således dispensation for elektronisk receptudstedelse på magistrelle ordinationer indtil videre.

fmk/generel/laegemiddel_pa_fmk.txt · Last modified: 2019-06-07 11:07 by 46.229.168.148