User Tools

Site Tools


fmk:generel:konfigurations-angivelse_i_response_header

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:generel:konfigurations-angivelse_i_response_header [2019-03-15 14:41]
nig [Eksempel]
fmk:generel:konfigurations-angivelse_i_response_header [2019-03-15 14:42] (current)
nig [Eksempel]
Line 16: Line 16:
  
 P.t. returneres information om flg. parametre: P.t. returneres information om flg. parametre:
-  * UseNewSuspension:​ angiver om den nye metode for ajourføring af medicinkort,​ indført i FMK 1.4.2, anvendes, med tilhørende ændringer i de tidl. snitflader. 
   * PausePeriodEnabled:​ angiver om [[fmk:​1.4.2:​pauser_laegemiddelordination|pausering med periodeangivelse]] er aktiveret. ​   * PausePeriodEnabled:​ angiver om [[fmk:​1.4.2:​pauser_laegemiddelordination|pausering med periodeangivelse]] er aktiveret. ​
fmk/generel/konfigurations-angivelse_i_response_header.txt · Last modified: 2019-03-15 14:42 by nig