User Tools

Site Tools


fmk:generel:klassifikationer_standarder_og_kildeangivelse

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:generel:klassifikationer_standarder_og_kildeangivelse [2019-01-03 11:48]
extsas [Kilde Magistrel]
fmk:generel:klassifikationer_standarder_og_kildeangivelse [2019-01-10 11:05] (current)
extsas [Kilde Magistrel]
Line 35: Line 35:
 ===== Kilde Magistrel ===== ===== Kilde Magistrel =====
  
-I de tilfælde hvor kilden er "​Magistrel"​ (dvs. de magistrelle lægemidler) kan det valgfrit om der angives en dato i "​date"​- eller alternativt "​yearAndWeek"​-attributten. Det anbefales dog at man undlader at angive en dato, da FMK så i stedet vil benytte datoen hvor forespørgslen finder sted til eventuelle valideringer,​ og der valideres derfor så også mod det seneste kendte datasæt som FMK har til rådighed på det pågældne tidspunkt. ​+I de tilfælde hvor kilden er "​Magistrel"​ (dvs. de magistrelle lægemidler) kan det valgfrit ​vælges ​om der angives en dato i "​date"​- eller alternativt "​yearAndWeek"​-attributten. Det anbefales dog at man undlader at angive en dato, da FMK så i stedet vil benytte datoen hvor forespørgslen finder sted til eventuelle valideringer,​ og der valideres derfor så også mod det seneste kendte datasæt som FMK har til rådighed på det pågældne tidspunkt. ​
  
 <code xml> <code xml>
fmk/generel/klassifikationer_standarder_og_kildeangivelse.txt · Last modified: 2019-01-10 11:05 by extsas