User Tools

Site Tools


fmk:generel:indledning

Indledning

Dette site indeholder en beskrivelser af de services som ”Det Fælles Medicinkort” stiller til rådighed for klentsystemer som f.eks. EPJ-systemer, EOJ-systemer og lægepraksissystemer.

En uddybning af de begreber der anvendes findes i Begreber.

Det er hensigten, at oplysningerne skal kunne indlæses i den behandlende læges EPJ-system eller lægepraksissystem, hjemmesygeplejens EOJ-system, og danne grundlag for den efterfølgende behandling.

Hvis der ændres i læge­middel­behandlingen, skal behandlingen opdateres i Det Fælles Medicinkort. Tilsvarende skal patientens aktuelle og opdaterede medicinering hentes fra Det Fælles Medicinkort, og vises i lægepraksis­systemet eller sygehusets EPJ-system ved indlæggelse og anden kontakt. Det opdaterede medicinkort lægger til grund for hjemmesygeplejens medicinering. Det Fælles Medicinkort skal således altid (bortset fra når patienten er indlagt) vise patientens aktuelle læge­middel­behandling ved sidste kontakt til en sundhedsperson.

I denne og andre tekster anvendes forkortelsen FMK om Det Fælles Medicinkort.

fmk/generel/indledning.txt · Last modified: 2019-06-07 13:24 by maa