User Tools

Site Tools


fmk:generel:fejlkoder_og_-tekster

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:generel:fejlkoder_og_-tekster [2019-07-04 16:11]
sas
fmk:generel:fejlkoder_og_-tekster [2019-07-10 15:19] (current)
maa
Line 6: Line 6:
 ^ Kode ^ Tekst ^ ^ Kode ^ Tekst ^
 | 1 | Namespace krævet for XML-elementet \"​{0}\"​ | | 1 | Namespace krævet for XML-elementet \"​{0}\"​ |
-| 2 | Cpr-nr CPR:{0} (PersonIdentifier) findes ikke | +| 2 | {0}:{1} (PersonIdentifier) findes ikke | 
-| 3 | Medicinkortet {0} findes ikke i version {1} |+| 3 | Medicinkortet {0}:{1} findes ikke i version {2} |
 | 4 | Indlæggelsesmarkering af medicinkortet {0} er allerede foretaget af organisation {1} ({2}) | | 4 | Indlæggelsesmarkering af medicinkortet {0} er allerede foretaget af organisation {1} ({2}) |
-| 5 | Medicinkortet {0} er ikke indlagt-markeret | 
 | 6 | Medicinkortet {0} er indlagt-markeret af en anden organisation:​ {3} ({4}). Input: {1} ({2}) | | 6 | Medicinkortet {0} er indlagt-markeret af en anden organisation:​ {3} ({4}). Input: {1} ({2}) |
 | 12 | Opslag på medicinkort ældre end to år er ikke tilladt. Medicinkort dateret {0} | | 12 | Opslag på medicinkort ældre end to år er ikke tilladt. Medicinkort dateret {0} |
Line 30: Line 29:
 | 117 | Den angivne pakningsstørrelseenhedskode (PackageSizeUnitCode) {0} kunne ikke findes i taksten med versionsdatoen {1} | | 117 | Den angivne pakningsstørrelseenhedskode (PackageSizeUnitCode) {0} kunne ikke findes i taksten med versionsdatoen {1} |
 | 118 | Recepten med id {0} kunne ikke findes | | 118 | Recepten med id {0} kunne ikke findes |
-| 119 | Recepten med id {0} findes ikke på medicinkortet for personen {1} |+| 119 | Recepten med id {0} findes ikke på medicinkortet for personen {1}:{2} |
 | 120 | Recepten med id {0} er allerede tilknyttet en lægemiddelordination | | 120 | Recepten med id {0} er allerede tilknyttet en lægemiddelordination |
 | 121 | Lægemiddelordinationen med id {0} er allerede pauseret | | 121 | Lægemiddelordinationen med id {0} er allerede pauseret |
Line 58: Line 57:
 | 163 | Der blev angivet en tom indikationskode | | 163 | Der blev angivet en tom indikationskode |
 | 164 | Fra-datoen kan ikke ligge før 1900, angivet dato: {0} | | 164 | Fra-datoen kan ikke ligge før 1900, angivet dato: {0} |
-| 165 | Personen ​med cpr CPR:{0} er markeret som afdød og der kan derfor ikke oprettes recepter |+| 165 | Personen ​identificeret ved {0}:{1} er markeret som afdød og der kan derfor ikke oprettes recepter |
 | 166 | Der blev angivet en tom doseringstekst | | 166 | Der blev angivet en tom doseringstekst |
 | 167 | Der kan kun anvendes takst lægemidler når der oprettes recepter til personer uden CPR eller til brug i praksis | | 167 | Der kan kun anvendes takst lægemidler når der oprettes recepter til personer uden CPR eller til brug i praksis |
Line 80: Line 79:
 | 228 | Fejl i doseringen: en doseringsperiode må højst overlappe med yderligere en anden periode | | 228 | Fejl i doseringen: en doseringsperiode må højst overlappe med yderligere en anden periode |
 | 229 | Fejl i doseringen: tidsangivelsen ''​{0}''​ må ikke anvendes mere end een gang indenfor samme doserings-dag | | 229 | Fejl i doseringen: tidsangivelsen ''​{0}''​ må ikke anvendes mere end een gang indenfor samme doserings-dag |
-| 230 | Opdatering af medicinkort forespørgsel er tom. cpr: CPR:{0} |+| 230 | Opdatering af medicinkort forespørgsel er tom. identifier: {0}:{1} |
 | 231 | Dosis-strukturen må maksimalt indeholde " + DosageRequestMapper.MAX_DOSAGE_PERIODS_ALLOWED + " doseringsperioder | | 231 | Dosis-strukturen må maksimalt indeholde " + DosageRequestMapper.MAX_DOSAGE_PERIODS_ALLOWED + " doseringsperioder |
 | 232 | Fejl i doseringen: MaximalQuantity kan ikke være 0 | | 232 | Fejl i doseringen: MaximalQuantity kan ikke være 0 |
Line 107: Line 106:
 | 321 | Autorisationsnummer udledt af certifikatet {0} stemmer ikke overens med autorisationsnummer i ReportedBy {1} | | 321 | Autorisationsnummer udledt af certifikatet {0} stemmer ikke overens med autorisationsnummer i ReportedBy {1} |
 | 322 | Autorisationsnummer udledt af certifikatet {0} stemmer ikke overens med autorisationsnummer i modifikator-elementet (CreatedBy/​ModifiedBy/​...) {1} | | 322 | Autorisationsnummer udledt af certifikatet {0} stemmer ikke overens med autorisationsnummer i modifikator-elementet (CreatedBy/​ModifiedBy/​...) {1} |
-| 323 | CPR-nummer ​anvendt i certifikatet ​CPR:{0} stemmer ikke overens med CPR-nummer ​i ReportedBy ​CPR:{1} | +| 323 | Identifier ​anvendt i certifikatet {0}:{1} stemmer ikke overens med identifier ​i ReportedBy ​{2}:{3} | 
-| 324 | CPR-nummer ​anvendt i certifikatet ​CPR:{0} stemmer ikke overens med CPR-nummer ​i modifikator-elementet (CreatedBy/​ModifiedBy/​...) {1} |+| 324 | Identifier ​anvendt i certifikatet {0}:{1} stemmer ikke overens med identifier ​i modifikator-elementet (CreatedBy/​ModifiedBy/​...) {2} |
 | 325 | Rolle anvendt i request-header {0} stemmer ikke overens med rolle i ReportedBy {1} | | 325 | Rolle anvendt i request-header {0} stemmer ikke overens med rolle i ReportedBy {1} |
 | 326 | Rolle anvendt i request-header {0} stemmer ikke overens med rolle i modifikator-elementet (CreatedBy/​ModifiedBy/​...) {1} | | 326 | Rolle anvendt i request-header {0} stemmer ikke overens med rolle i modifikator-elementet (CreatedBy/​ModifiedBy/​...) {1} |
 | 330 | ReportedBy-elementet indeholder Other-element med rollen {0};  denne rolle er kun tilladt for en autoriseret sundhedsperson | | 330 | ReportedBy-elementet indeholder Other-element med rollen {0};  denne rolle er kun tilladt for en autoriseret sundhedsperson |
 | 331 | Modifikator-elementet (CreatedBy/​ModifiedBy/​...) indeholder Other-element med rollen {0}; denne rolle er kun tilladt for en autoriseret sundhedsperson | | 331 | Modifikator-elementet (CreatedBy/​ModifiedBy/​...) indeholder Other-element med rollen {0}; denne rolle er kun tilladt for en autoriseret sundhedsperson |
-| 332 | Der er anvendt et certifikat for en person {0} der ikke er autoriseret sundhedsperson,​ men i ReportedBy er der angivet en autoriseret sundhedsperson {1} | +| 332 | Der er anvendt et certifikat for en person {0}:{1} der ikke er autoriseret sundhedsperson,​ men i ReportedBy er der angivet en autoriseret sundhedsperson {2} | 
-| 333 | Der er anvendt et certifikat for en person {0} der ikke er autoriseret sundhedsperson,​ men i modifikator-elementet (CreatedBy/​ModifiedBy/​...) er der angivet en autoriseret sundhedsperson {1} |+| 333 | Der er anvendt et certifikat for en person {0}:{1} der ikke er autoriseret sundhedsperson,​ men i modifikator-elementet (CreatedBy/​ModifiedBy/​...) er der angivet en autoriseret sundhedsperson {2} |
 | 334 | Autorisationsnummer udledt af OnbehalfOf {0} stemmer ikke overens med autorisationsnummer i AuthorisedBy {1} | | 334 | Autorisationsnummer udledt af OnbehalfOf {0} stemmer ikke overens med autorisationsnummer i AuthorisedBy {1} |
-| 335 | PersonIdentifier udledt af OnbehalfOf {0} stemmer ikke overens med PersonIdentifier i AuthorisedBy {1} |+| 335 | PersonIdentifier udledt af OnbehalfOf {0}:{1} stemmer ikke overens med PersonIdentifier i AuthorisedBy {2}:{3} |
 | 336 | Ukendt rolle i ModifiedBy | | 336 | Ukendt rolle i ModifiedBy |
 | 337 | Ukendt rolle i ReportedBy | | 337 | Ukendt rolle i ReportedBy |
Line 188: Line 187:
 | 479 | Receptudstedende organisation mangler | | 479 | Receptudstedende organisation mangler |
 | 480 | Udleveringsapotek med identifier {0} findes ikke | | 480 | Udleveringsapotek med identifier {0} findes ikke |
-| 482 | Dosisdispenseringskort med identifier {0} findes ikke eller er ikke knyttet til person ​med cpr-nummer CPR:{1} |+| 482 | Dosisdispenseringskort med identifier {0} findes ikke eller er ikke knyttet til person ​identificeret ved {1}:{2} |
 | 483 | Dosisdispenseringskortets udleveringsapotek med identifier {0} passer ikke med pakkegruppens udleveringsapotek {1} | | 483 | Dosisdispenseringskortets udleveringsapotek med identifier {0} passer ikke med pakkegruppens udleveringsapotek {1} |
 | 484 | Pakkegruppe med identifier {0} findes ikke | | 484 | Pakkegruppe med identifier {0} findes ikke |
Line 255: Line 254:
 | 553 | Ukendt varenummer {0} med source {1} | | 553 | Ukendt varenummer {0} med source {1} |
 | 554 | Lægemidlet {0} er receptpligtig | | 554 | Lægemidlet {0} er receptpligtig |
-| 555 | Der findes ikke noget eksplicit dosiskort for patienten {0} |+| 555 | Der findes ikke noget eksplicit dosiskort for patienten {0}:{1} |
 | 556 | Hent bestillinger kan kun kaldes for apoteket angivet i OrgUsingId. OrgUsingId: {0} Angivet lokationsnummer:​ {1} | | 556 | Hent bestillinger kan kun kaldes for apoteket angivet i OrgUsingId. OrgUsingId: {0} Angivet lokationsnummer:​ {1} |
 | 557 | Det er ikke tilladt at angive dosisdispensering på en receptanmodning | | 557 | Det er ikke tilladt at angive dosisdispensering på en receptanmodning |
Line 261: Line 260:
 | 559 | Der kan ikke oprettes en recept uden angivelse af enten lægemiddel eller varenummer | | 559 | Der kan ikke oprettes en recept uden angivelse af enten lægemiddel eller varenummer |
 | 560 | Lægemiddelordination skal angives under oprettelse af recept | | 560 | Lægemiddelordination skal angives under oprettelse af recept |
-| 561 | Der findes ikke nogen {0} perioder på dosiskortet {1} for patienten {2} |+| 561 | Der findes ikke nogen {0} perioder på dosiskortet {1} for patienten {2}:{3} |
 | 562 | Det valgte lægemiddel er ikke i samme substitutionsgruppe som lægemiddelordinationens lægemiddel | | 562 | Det valgte lægemiddel er ikke i samme substitutionsgruppe som lægemiddelordinationens lægemiddel |
 | 563 | Lægemidlet må ikke substitueres | | 563 | Lægemidlet må ikke substitueres |
Line 276: Line 275:
 | 576 | Den kaldende organisation skal være et apotek angivet med lokations-nr | | 576 | Den kaldende organisation skal være et apotek angivet med lokations-nr |
 | 577 | Den kaldende organisation er ikke et gyldigt apotek | | 577 | Den kaldende organisation er ikke et gyldigt apotek |
-| 578 | Patienten ​CPR:{0} har skiftet cpr-nummer. Der må derfor ikke foretages opdaterende kald på dette cpr-nummer |+| 578 | Patienten {0}:{1} har skiftet cpr-nummer. Der må derfor ikke foretages opdaterende kald på dette cpr-nummer |
 | 579 | Planlagte administrationer må ikke have overlappende perioder med PN og ikke PN på samme sekvens-nr | | 579 | Planlagte administrationer må ikke have overlappende perioder med PN og ikke PN på samme sekvens-nr |
 | 580 | Source-datoen {0} er i et ulovligt format. Skal være på formen YYYY-MM-DD | | 580 | Source-datoen {0} er i et ulovligt format. Skal være på formen YYYY-MM-DD |
Line 454: Line 453:
 | 3001 | Samtidig retransmission af besked med msgId {0} | | 3001 | Samtidig retransmission af besked med msgId {0} |
 | 3002 | Requestet genbruger msgId {0} som allerede er brugt i et ikke identisk request | | 3002 | Requestet genbruger msgId {0} som allerede er brugt i et ikke identisk request |
-| 3003 | Samtidig opdatering af medicinkortet {0} fejlede | +| 3003 | Samtidig opdatering af medicinkortet {0}:{1} fejlede | 
-| 3004 | Samtidig opdatering af POR relation for patient {0} fejlede |+| 3004 | Samtidig opdatering af POR relation for patient {0}:{1} fejlede |
 | 3100 | Metoden {0} er endnu ikke implementeret | | 3100 | Metoden {0} er endnu ikke implementeret |
 | 3101 | Servicen {0} er ikke understøttet | | 3101 | Servicen {0} er ikke understøttet |
Line 497: Line 496:
 | 5709 | Der opstod en fejl i forbindelse med indlæsning af dump. | | 5709 | Der opstod en fejl i forbindelse med indlæsning af dump. |
 | 5710 | Dumpets version '​{0}'​ er ikke gyldig. Versioner før '​{1}'​ kan ikke indlæses | | 5710 | Dumpets version '​{0}'​ er ikke gyldig. Versioner før '​{1}'​ kan ikke indlæses |
-| 10000 | Cpr-nr CPR:{0} (PersonIdentifier) findes ikke |+| 10000 | {0}:{1} (PersonIdentifier) findes ikke |
 | 10001 | Lægemiddelordinationen {0} har åbne recepter der bør lukkes før seponering | | 10001 | Lægemiddelordinationen {0} har åbne recepter der bør lukkes før seponering |
 | 10002 | Dosisdispenseringsperiode(r) med Id {0} skal også afbrydes | | 10002 | Dosisdispenseringsperiode(r) med Id {0} skal også afbrydes |
 | 10003 | Dosisdispenseringsperiode(r) med Id {0} skal også påbegyndes | | 10003 | Dosisdispenseringsperiode(r) med Id {0} skal også påbegyndes |
 | 10004 | Ordinationen er dosisdispenseret og dosisdispenseringsperioden fra den {0} til den {1} har deadline den {2}. Doseringsændringer vil derfor først kunne træde i kraft fra den {3}. Hvis doseringsændringen skal træde i kraft som angivet, skal apoteket kontaktes mhp. at lave en akut ændring | | 10004 | Ordinationen er dosisdispenseret og dosisdispenseringsperioden fra den {0} til den {1} har deadline den {2}. Doseringsændringer vil derfor først kunne træde i kraft fra den {3}. Hvis doseringsændringen skal træde i kraft som angivet, skal apoteket kontaktes mhp. at lave en akut ændring |
fmk/generel/fejlkoder_og_-tekster.txt · Last modified: 2019-07-10 15:19 by maa