User Tools

Site Tools


fmk:generel:fejlkoder_og_-tekster

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:generel:fejlkoder_og_-tekster [2019-03-11 13:54]
chj
fmk:generel:fejlkoder_og_-tekster [2019-03-19 12:31] (current)
nig
Line 69: Line 69:
 | 176 | Opfølgningsdatoer kan ikke oprettes på lægemidler udenfor taksten | | 176 | Opfølgningsdatoer kan ikke oprettes på lægemidler udenfor taksten |
 | 177 | Det er ikke tilladt at oprette recepter til personer uden CPR eller til brug i praksis for rollen {0} | | 177 | Det er ikke tilladt at oprette recepter til personer uden CPR eller til brug i praksis for rollen {0} |
 +| 178 | Det er ikke tilladt at angive en dato for ajourføring,​ der ligger i fremtiden. |
 | 212 | Lægemiddelordinationen med id {0} findes ikke | | 212 | Lægemiddelordinationen med id {0} findes ikke |
 | 212 | DrugmedicationIdentifier with value {0} does not exists | | 212 | DrugmedicationIdentifier with value {0} does not exists |
fmk/generel/fejlkoder_og_-tekster.1552308899.txt.gz · Last modified: 2019-03-11 13:54 by chj