User Tools

Site Tools


fmk:generel:eksempel_kode

Fælles Medicinkort - Eksempel kode

FMK 1.4.0

C# .NET - FmkClient.net

Et lille C# projekt, der viser et simpelt eksempel på kald af hent medicinkort fra fmk 1.4.0. Det kan køre ud af boksen, men følgende ting bør gøres:

  • Udskift certifikatet med jeres eget p12 moces certificat
  • Ret konfiguration i app.config og settings
  • Ret stien til certifikatet i SosiUtil.cs, da det pt. er hardcoded
  • Systemet skal whitelistes til FMK, også i test

Bemærk projektet kan ikke køres direkte fra netværks eller usb drev.

fmkclient.net.zip

FMK 1.4.6

C# .NET - FmkClient146.net

Denne klient svarer til ovenstående klient for 1.4.0 med flg. ændringer:

  • inline wsdl'en for 1.4.6 anvendt
  • pga. ændringer Security header elementets skema, har det været nødvendigt at ændre i den måde, som XML'en bliver genereret på. Konkret drejer det sig som SosiUtil.MakeSecurity() metoden, der er ændret.
  • tilføjet GetPrescriptions eksempel
  • Ændringer i whitelisting-header generering (bl.a. inkl. OrgUsingId)

fmkclient146_v3.net.zip

fmk/generel/eksempel_kode.txt · Last modified: 2017-03-24 11:18 by chj