User Tools

Site Tools


fmk:generel:dosering:eksempler_pa_strukturerede_doseringer

Eksempler på strukturerede doseringer

Dette afsnit beskriver FMKs doseringsstruktur, og indeholder en række eksempler. FMKs doseringsstruktur er beskrevet i afsnittet Struktureret dosering og fastlagt ved et XML-skema samt et sæt valideringsregler beskrevet i Dosering for FMK 1.4.2.

I FMK er der mulighed for at anvende en eller flere strukturerede doseringer, en dosering i fritekst og et flag til angivelse af at doseringen er efter skema i et lokalt system, men ikke eksporteret til FMK. Strukturerede doseringer bør dog anvendes overalt hvor det er muligt.

I de følgende afsnit er der eksempler på de strukturerede doseringer.

Medicinskemaer og struktureret dosering:

 • “2 tabletter morgen og aften”

Former for daglige doser:

 • “2 tabletter kl. 18 og kl. 22”
 • “2 tabletter 3 gange dagligt”

Doseringer efter behov (PN-doseringer):

 • “2 tabletter morgen middag og aften efter behov ved smerter”
 • “2 sug ved anstrengelse”

Doseringens dage:

 • “1 kapsel morgen dag 1, 1 kapsel morgen og aften dag 2”
 • “1 kapsel hver 7. dag”

Iterationsinterval:

 • Nedtrapning

Dosering start- og slutdato

Anvendelse af den supplerende tekst

 • “4 dråber morgen og aften”

Doseringsforslag

Dosis-intervaller

Kombineret dosering

 • Dosering med både fast og PN-dosis

Doseringer med flere perioder

 • Dosering med flere perioder

Aktuelt understøtter FMK ikke parameterafhængige doseringer. Det er ikke muligt at angive en sammenhæng mellem en parameter og en værdi i et doseringsinterval, som en funktion eller lignende.

Der er indtil videre ikke observeret andre former for doseringer, det ikke teknisk er muligt at udtrykke i doseringsstrukturen.

fmk/generel/dosering/eksempler_pa_strukturerede_doseringer.txt · Last modified: 2019-06-08 15:27 by 66.249.66.211