User Tools

Site Tools


fmk:fmko:generel:indledning

FMK-Online er en web-klient til FMK, DDV, TAS, BEM og MinLog. FMK-Online har både funktionalitet for borgeren og den sundshedsfaglige, og findes på fmk-online.dk.

fmk/fmko/generel/indledning.txt · Last modified: 2015-04-01 10:53 by krs