User Tools

Site Tools


fmk:extensions:workflow_ifm_transition

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:workflow_ifm_transition [2019-05-01 10:09]
bbk [Planlægning]
fmk:extensions:workflow_ifm_transition [2019-05-01 10:10] (current)
bbk [Planlægning]
Line 17: Line 17:
 Det første apoteket gør for at begynde dosisdispensering af den enkelte patient ud fra FMK's dosisdispenseringskort er at oprette et (eller flere) dosisdispenseringskort ved hjælp af [[Opret dosisdispenseringskort]]. ​ Det første apoteket gør for at begynde dosisdispensering af den enkelte patient ud fra FMK's dosisdispenseringskort er at oprette et (eller flere) dosisdispenseringskort ved hjælp af [[Opret dosisdispenseringskort]]. ​
  
-Dosiskortet kan eventuelt knyttes til en [[pakkegruppe]]. Det vil formodentlig være hensigtsmæssigt for apotekerne at foretage transisitionen for en pakkegruppe ad gangen.+Dosiskortet kan eventuelt knyttes til en [[pakkegrupper|pakkegruppe]]. Det vil formodentlig være hensigtsmæssigt for apotekerne at foretage transisitionen for en pakkegruppe ad gangen.
  
 Apoteket skal dernæst oprette [[planlagt dispensering]] for de lægemidler der skal dosispakkes ved hjælp af [[Opret Planlagt dispensering]]. Hermed kan specificeres hvilket lægemiddel der specifikt skal pakkes (substitution),​ samt hvor mange piller der skal i hvilke poser (planlagt administration) i det omfang doseringsstrukturen på lægemiddelordinationen ikke allerede var specifik omkring dette. Det kan evt. gøres i flere trin, så der først oprettes en basal Planlagt Dispensering vha [[Opret planlagt dispensering]] (uden substitution og planlagt administration),​ som så senere tilpasses med [[Opdater planlagt dispensering]]. Apoteket skal dernæst oprette [[planlagt dispensering]] for de lægemidler der skal dosispakkes ved hjælp af [[Opret Planlagt dispensering]]. Hermed kan specificeres hvilket lægemiddel der specifikt skal pakkes (substitution),​ samt hvor mange piller der skal i hvilke poser (planlagt administration) i det omfang doseringsstrukturen på lægemiddelordinationen ikke allerede var specifik omkring dette. Det kan evt. gøres i flere trin, så der først oprettes en basal Planlagt Dispensering vha [[Opret planlagt dispensering]] (uden substitution og planlagt administration),​ som så senere tilpasses med [[Opdater planlagt dispensering]].
fmk/extensions/workflow_ifm_transition.txt · Last modified: 2019-05-01 10:10 by bbk