User Tools

Site Tools


fmk:extensions:upload_sortiment

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:upload_sortiment [2019-04-30 09:11]
bbk [Upload sortiment (UploadDrugCatalog)]
fmk:extensions:upload_sortiment [2019-04-30 09:12] (current)
bbk [Forespørgsel]
Line 13: Line 13:
 Modifikatoren der anføres i CreatedBy angiver hvem der har udført uploadet, og kan enten være en apoteksansat eller et system (VOCES). For et eksempel på hvordan man kan udfylde CreatedBy når der kaldes som system henvises til [[fmk:​1.4.6:​pabegynd_ekspedition_-_automatiseret|Påbegynd ekspedition - automatiseret]]. Se evt. også [[fmk:​generel:​aktorer_pa_fmk|Aktører på FMK]]. Modifikatoren der anføres i CreatedBy angiver hvem der har udført uploadet, og kan enten være en apoteksansat eller et system (VOCES). For et eksempel på hvordan man kan udfylde CreatedBy når der kaldes som system henvises til [[fmk:​1.4.6:​pabegynd_ekspedition_-_automatiseret|Påbegynd ekspedition - automatiseret]]. Se evt. også [[fmk:​generel:​aktorer_pa_fmk|Aktører på FMK]].
  
-Versionsnummeret er en form for identifikation som pakkeapoteket selv udtrækker og sætter på sortimentet. Det kunne være et løbenummer,​ en dato eller et mere generelt id. FMK vil så inkludere dette versionsnummer i fejltekster der sendes tilbage i forbindelse med valideringer der relaterer sig til sortimentet. Dermed kan det hurtigt identificeres om udleverings- og pakkeapoteket er enige om hvilken sortimentsversion der anvendes+Versionsnummeret er en form for identifikation som pakkeapoteket selv udtrækker og sætter på sortimentet. Det kunne være et løbenummer,​ en dato eller et mere generelt id. Dermed kan det hurtigt identificeres om udleverings- og pakkeapoteket er enige om hvilken sortimentsversion der anvendes.
- +
-For hvert lægemiddel sendes information om dets korte navn (ShortName),​ den visuelle beskrivelse (op til 255 tegn) samt information om hvorvidt tabletten kan deles. Sidstnævnte benyttes til at validere at der ikke dosisdispenseres halve eller kvarte tabletter hvis lægemidlet er uden delekærv.+
  
 +For hvert lægemiddel sendes information om dets korte navn (ShortName),​ den visuelle beskrivelse (op til 255 tegn) samt information om hvorvidt tabletten kan deles. ​
 Eksempel på upload af et takstlægemiddel med en historisk version samt et lægemiddel af apotekets egen fremstilling:​ Eksempel på upload af et takstlægemiddel med en historisk version samt et lægemiddel af apotekets egen fremstilling:​
  
fmk/extensions/upload_sortiment.txt · Last modified: 2019-04-30 09:12 by bbk