User Tools

Site Tools


fmk:extensions:udleveringsapotek_onsker_at_flytte_patient_er_til_andet_pakkeapotek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:udleveringsapotek_onsker_at_flytte_patient_er_til_andet_pakkeapotek [2018-05-30 14:48]
mbe
fmk:extensions:udleveringsapotek_onsker_at_flytte_patient_er_til_andet_pakkeapotek [2018-05-31 13:14] (current)
mbe
Line 1: Line 1:
 ===== Udleveringsapotek ønsker at flytte patient(er) til andet pakkeapotek ===== ===== Udleveringsapotek ønsker at flytte patient(er) til andet pakkeapotek =====
  
-TODO+==== Udgangssituation ==== 
-Mangler input om hvordan processen ​er i dag.+ 
 +Et udleveringsapotek har indgået aftale med en ny kæde og ønsker derfor at overføre alle dosisdispenseringskort til et andet pakkeapotek. 
 + 
 +==== Udleveringsapoteket ====  
 + 
 +For at kunne skifte pakkeapotek skal apoteket først finde alle de borgere, det håndterer dosisdispenseret medicin for. Dette sker lettest gennem et kald til ListPackingGroups som returnerer apotekets pakkegrupper. Dosisdispenseringskortene i pakkegrupperne kan findes med GetPackingGroup,​ og for hvert af disse ændres pakkeapoteket med et kald til UpdateDoseDispensingCard (PackedAtOrganisation feltet). 
 + 
 +Udleveringsapoteket bør selvfølgelig tilstræbe at udføre et sådan skifte på et tidspunkt hvor det gamle pakkeapotek ikke er i gang med at pakke medicin. Dvs. før den aktuelle periodes deadline. 
 + 
 +BemærkBorgere der af forskellige årsager ikke er knyttet til en pakkegruppe skal håndteres manuelt og deres CPR numre skal være kendt af udleveringsapoteket. Ændringerne der skal ske er de samme som beskrevet ovenfor. 
 + 
 +==== Det nye pakkeapotek ====  
 + 
 +Det nye pakkeapotek skal kende til sin nye rolle, idet der skal indgås aftale mellem udleveringsapoteket og pakkeapoteket ​om hvilke pakkegrupper pakkeapoteket skal tage sig af. Når dette er sket kan pakkeapoteket kalde ListPackingGroups med udleveringsapotekets EAN nummer og derefter behandle dosisdispenseringskort ​de relevante pakkegrupper. 
 + 
 +==== Det udgående pakkeapotek ====  
 + 
 +Det oprindelige pakkeapotek skal informeres om ikke længere at kalde ListPackingGroups med udleveringsapotekets EAN nummer, da det jo ikke længere skal pakke medicin for apoteket. 
 + 
 +Bemærk: Alle pakkeapoteker bør generelt kontrollere at de står anført som pakkeapotek på de dosisdispenseringskort de finder i en pakkegruppe. Er dette ikke tilfældet bør pakkeapoteket ikke pakke medicin til borgeren, men bør i stedet kontakte udleveringsapoteket med henblik på at afklare hvem der har opgaven. 
 + 
 +==== Resultat ==== 
 + 
 +Pakning af medicin sker fremover på det nye pakkeapotek. 
fmk/extensions/udleveringsapotek_onsker_at_flytte_patient_er_til_andet_pakkeapotek.txt · Last modified: 2018-05-31 13:14 by mbe