User Tools

Site Tools


fmk:extensions:takst_aendringer_sortiments_aendringer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:takst_aendringer_sortiments_aendringer [2019-05-01 11:28]
bbk [Udleverings- / pakkeapoteket]
fmk:extensions:takst_aendringer_sortiments_aendringer [2019-05-01 11:30] (current)
bbk [Udleverings- / pakkeapoteket]
Line 9: Line 9:
 Selve opdateringen af lægemiddel,​ afhænger af om det er udleverings- eller pakkeapoteket der foretager opdateringen:​ Selve opdateringen af lægemiddel,​ afhænger af om det er udleverings- eller pakkeapoteket der foretager opdateringen:​
   * Udleveringsapotekerne laver ændringer i de lægemiddler som skal pakkes i kommende perioder ved at bruge [[fmk:​extensions:​opdater_planlagt_dispensering|Opdater planlagt dispensering]] for hver af de planlagte dispenseringer som der er blevet fremsøgt.   * Udleveringsapotekerne laver ændringer i de lægemiddler som skal pakkes i kommende perioder ved at bruge [[fmk:​extensions:​opdater_planlagt_dispensering|Opdater planlagt dispensering]] for hver af de planlagte dispenseringer som der er blevet fremsøgt.
-  * Pakkeapotekerne laver ændringer i de lægemiddler som skal pakkes i den aktuelle ​periode ved at bruge servicen til [[Subtitution ved den pakkende organisation|substituer pakket lægemiddel]] ​ for hver af de planlagte dispenseringer som der er blevet fremsøgt.+  * Pakkeapotekerne laver ændringer i de lægemiddler som skal pakkes i den periode, der er klar til pakning, ​ved at bruge servicen til [[Subtitution ved den pakkende organisation|substituer pakket lægemiddel]] ​ for hver af de planlagte dispenseringer som der er blevet fremsøgt.
  
 Disse trin kan indgå i en helt eller delvist automatiseret proces på apoteket, som på den skitserede måde gennemfører en "søg og erstat"​ på en række lægemidler. Disse trin kan indgå i en helt eller delvist automatiseret proces på apoteket, som på den skitserede måde gennemfører en "søg og erstat"​ på en række lægemidler.
fmk/extensions/takst_aendringer_sortiments_aendringer.txt · Last modified: 2019-05-01 11:30 by bbk