User Tools

Site Tools


fmk:extensions:subtitution_ved_den_pakkende_organisation

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:subtitution_ved_den_pakkende_organisation [2019-04-30 09:32]
bbk [Substituer dosispakket lægemiddel]
fmk:extensions:subtitution_ved_den_pakkende_organisation [2019-04-30 09:33] (current)
bbk [Substituer dosispakket lægemiddel]
Line 3: Line 3:
 For at understøtte at pakkeapoteket før pakning af en dosisrulle substituerer til et andet lægemiddel end det der er angivet i den planlagte dispensering,​ er der lavet en dedikeret service som skal bruges til at rapportere hvilket lægemiddel pakkeapoteket pakker i de individuelle planlagte dispenseringer i den pågældende periode For at understøtte at pakkeapoteket før pakning af en dosisrulle substituerer til et andet lægemiddel end det der er angivet i den planlagte dispensering,​ er der lavet en dedikeret service som skal bruges til at rapportere hvilket lægemiddel pakkeapoteket pakker i de individuelle planlagte dispenseringer i den pågældende periode
  
-**Bemærk** Servicen er udelukkende tiltænkt pakkeapotekets anvendelse efter udleveringsapoteket har sat status til 'Klar til pakning'​. Servicen fejler hvis status er andet end dette. Hvis udleveringsapoteket ønsker at substituere bør de gøre det inden de sætter status til 'Klar til pakning'​ og de skal i stedet anvende [[Opdate ​planlagt dispensering]]+**Bemærk** Servicen er udelukkende tiltænkt pakkeapotekets anvendelse efter udleveringsapoteket har sat status til 'Klar til pakning'​. Servicen fejler hvis status er andet end dette. Hvis udleveringsapoteket ønsker at substituere bør de gøre det inden de sætter status til 'Klar til pakning'​ og de skal i stedet anvende [[Opdater ​planlagt dispensering]]
 ==== Request ==== ==== Request ====
 Forespørgslen skal indeholde følgende elementer. Forespørgslen skal indeholde følgende elementer.
fmk/extensions/subtitution_ved_den_pakkende_organisation.txt · Last modified: 2019-04-30 09:33 by bbk