User Tools

Site Tools


fmk:extensions:start_pakning_af_dosisdispenseringsperiode

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:start_pakning_af_dosisdispenseringsperiode [2019-04-11 13:32]
bbk
fmk:extensions:start_pakning_af_dosisdispenseringsperiode [2019-06-12 05:33] (current)
66.249.66.209 ↷ Links adapted because of a move operation
Line 8: Line 8:
 I request-dokumentet skal der medsendes patientens CPR. I request-dokumentet skal der medsendes patientens CPR.
  
-I elementet ModifiedBy medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som foretager opdateringen,​ [[fmk:1.4.2:​modifikator|Modifikator]]. Er ændringen foretaget af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element,​ og ModifiedBy. Se evt. [[fmk:​generel:​aktorer_pa_fmk|Aktører på FMK]].+I elementet ModifiedBy medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som foretager opdateringen,​ [[fmk:1.4.4:​modifikator|Modifikator]]. Er ændringen foretaget af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element,​ og ModifiedBy. Se evt. [[fmk:​generel:​aktorer_pa_fmk|Aktører på FMK]].
  
 Desuden medsendes identifier for perioden. Desuden medsendes identifier for perioden.
fmk/extensions/start_pakning_af_dosisdispenseringsperiode.txt · Last modified: 2019-06-12 05:33 by 66.249.66.209