User Tools

Site Tools


fmk:extensions:start_pakning_af_dosisdispenseringsperiode

Start pakning af dosisdispenseringsperiode

Denne service anvendes af pakkeapoteket til at indikere overfor andre aktører (primært udleveringsapoteket), at pakningen af en dosisdispenseret periode påbegyndes.

Forespørgsel

I request-dokumentet skal der medsendes patientens CPR.

I elementet ModifiedBy medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som foretager opdateringen, Modifikator. Er ændringen foretaget af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element, og ModifiedBy. Se evt. Aktører på FMK.

Desuden medsendes identifier for perioden.

Bemærk: Det er muligt at opdatere flere perioder i samme kald.

Når denne service kaldes sættes periodens pakningstidspunkt til kaldstidspunktet.

Periodens status sættes til “Pakning påbegyndt”.

Servicen kan kun kaldes hvis status er “Klar til pakning”.

SetPackingStartedRequest.xml
<SetPackingStartedRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <ModifiedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Anne</GivenName>
        <Surname>Andersen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
    </Other>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Name>Århus Stjerne Apotek</Name>
      <AddressLine>Funch Thomsensgade 3</AddressLine>
      <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000173525</Identifier>
    </Organisation>
  </ModifiedBy>
  <SetPackingStarted>
    <DoseDispensingPeriodIdentifier>193211234322464</DoseDispensingPeriodIdentifier>
  </SetPackingStarted>
  <SetPackingStarted>
    <DoseDispensingPeriodIdentifier>143211234356788</DoseDispensingPeriodIdentifier>
  </SetPackingStarted>
</SetPackingStartedRequest>

Svar

Svaret fra FMK indeholder det medsendte CPR-nummer. Desuden returneres ID for de opdaterede dosisdispenseringsperioder.

SetPackingStartedResponse.xml
<SetPackingStartedResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <DoseDispensingPeriodIdentifier>193211234322464</DoseDispensingPeriodIdentifier>
  <DoseDispensingPeriodIdentifier>143211234356788</DoseDispensingPeriodIdentifier>
</SetPackingStartedResponse>
fmk/extensions/start_pakning_af_dosisdispenseringsperiode.txt · Last modified: 2019-06-12 05:33 by 66.249.66.209