User Tools

Site Tools


fmk:extensions:sog_planlagt_dispensering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:sog_planlagt_dispensering [2019-02-20 14:22]
sas [Svar]
fmk:extensions:sog_planlagt_dispensering [2019-04-30 09:05] (current)
bbk [Svar]
Line 33: Line 33:
 **Bemærk** ​ **Bemærk** ​
  
-Når der spørges som udleveringsapotek,​ så vil der i svaret blive returneret de planned dispensings,​ tilhørende dosiskort hvor apoteket står som udleveringsapotek,​ hvori drugget indgår på lægemiddelordinatione,​ eller evt. som det substituerede drug. +Når der søges ud fra udleveringsapotek,​ så vil der i svaret blive returneret de planned dispensings,​ tilhørende dosiskort hvor apoteket står som udleveringsapotek,​ hvori drugget indgår på lægemiddelordinatione,​ eller evt. som det substituerede drug. 
  
-Hvis der bliver ​kaldet som pakkeapotek,​ vil der i svaret være identifiers på de planned dispensings tilhørende dosiskort hvor apoteket står som pakkeapotek,​ hvor planned dispensing ​ingår ​i en aktiv periode med status 'Klar til pakning',​ og hvor det pågældne drug er den i øjeblikket ​valgte drug, dvs. enten det som stod på ordinationen eller planned dispensing da den blev sat 'Klar til pakning'​ eller det som pakkeapoteket har valgt med servicen [[Subtitution ved den pakkende organisation]].+Hvis der bliver ​søgt ud fra pakkeapotek,​ vil der i svaret være identifiers på de planned dispensings tilhørende dosiskort hvor apoteket står som pakkeapotek,​ hvor planned dispensing ​indgår ​i en aktiv periode med status 'Klar til pakning',​ og hvor det pågældne drug er det der i øjeblikket ​er valgt til pakning, dvs. enten det som stod på ordinationen eller planned dispensing da den blev sat 'Klar til pakning'​ eller det som pakkeapoteket har valgt med servicen [[Subtitution ved den pakkende organisation]].
           ​           ​
 Her ses et eksempel på et svar hvor IncludePatientDetails ikke er sat. Her ses et eksempel på et svar hvor IncludePatientDetails ikke er sat.
fmk/extensions/sog_planlagt_dispensering.txt · Last modified: 2019-04-30 09:05 by bbk