User Tools

Site Tools


fmk:extensions:sog_bestillinger

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:sog_bestillinger [2019-08-15 12:48]
bbk [Eksempel på forespørgsel]
fmk:extensions:sog_bestillinger [2019-08-15 12:53] (current)
bbk [Svar]
Line 33: Line 33:
  
 Svaret vil indeholde: Svaret vil indeholde:
-  - En række patient-elementer som derunder ​hver indholder ​de forskellige ​bestillinger ​sorteret under deres status. +  - En række patient-elementer som hver indholder bestillinger ​vedrørende den pågældende patient grupperet efter status. 
-  - Her bestillings-status indeholder et tidspunkt ​for hvornår ​den ældste bestilling ​som blev returneret blev lavet, samt en list af bestillingsid'​er.+  - Hver bestillings-status indeholder et oprettelsestidspunkt ​for den ældste bestilling ​i svaret, samt en list af bestillingsid'​er.
  
-Hvis der ikke er blevet ønsket fremsøg eller ikke var nogle bestillinger ​med den enkelte ​status, vil denne status ikke forekomme i svaret (Fx i eksemplet forekommer annullerede bestillinger ikke i svaret).+En given status optræder kun i svaret, hvis der returneres bestillingsid'​er med den pågældende ​status. ​
  
 ==== Eksempel på Svar==== ==== Eksempel på Svar====
fmk/extensions/sog_bestillinger.txt · Last modified: 2019-08-15 12:53 by bbk