User Tools

Site Tools


fmk:extensions:slet_pakkegruppe

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:slet_pakkegruppe [2019-04-12 13:01]
bbk [Svar]
fmk:extensions:slet_pakkegruppe [2019-06-08 04:12] (current)
40.77.167.67 ↷ Links adapted because of a move operation
Line 9: Line 9:
 ==== Forespørgsel ==== ==== Forespørgsel ====
  
-I elementet ModifiedBy medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som har foretaget ændringen, [[fmk:1.4.2:​modifikator|Modifikator]]. Er rettelsen foretaget af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element,​ og ModifiedBy. Se evt. [[fmk:​generel:​aktorer_pa_fmk|Aktører på FMK]].+I elementet ModifiedBy medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som har foretaget ændringen, [[fmk:1.4.4:​modifikator|Modifikator]]. Er rettelsen foretaget af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element,​ og ModifiedBy. Se evt. [[fmk:​generel:​aktorer_pa_fmk|Aktører på FMK]].
  
 Derudover medsendes ID på pakkegruppen der skal slettes. Derudover medsendes ID på pakkegruppen der skal slettes.
fmk/extensions/slet_pakkegruppe.txt · Last modified: 2019-06-08 04:12 by 40.77.167.67