User Tools

Site Tools


fmk:extensions:saet_dosisdispenseringsstatus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:saet_dosisdispenseringsstatus [2019-04-12 12:50]
bbk [Forespørgsel]
fmk:extensions:saet_dosisdispenseringsstatus [2019-06-07 13:43] (current)
46.229.168.132 ↷ Links adapted because of a move operation
Line 19: Line 19:
 I request-dokumentet skal der medsendes patientens CPR. I request-dokumentet skal der medsendes patientens CPR.
  
-I elementet ModifiedBy medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som foretager opdateringen,​ [[fmk:1.4.2:​modifikator|Modifikator]]. Er ændringen foretaget af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element,​ og ModifiedBy. Se evt. [[fmk:​generel:​aktorer_pa_fmk|Aktører på FMK]].+I elementet ModifiedBy medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som foretager opdateringen,​ [[fmk:1.4.4:​modifikator|Modifikator]]. Er ændringen foretaget af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element,​ og ModifiedBy. Se evt. [[fmk:​generel:​aktorer_pa_fmk|Aktører på FMK]].
  
 Desuden medsendes identifier og den nye status for perioden. Tillige kan der medsendes en ''​ProductionIdentifier'',​ som er pakkeapotekets interne identifikation af den fysiske rulle - typisk en stregkode. Desuden medsendes identifier og den nye status for perioden. Tillige kan der medsendes en ''​ProductionIdentifier'',​ som er pakkeapotekets interne identifikation af den fysiske rulle - typisk en stregkode.
fmk/extensions/saet_dosisdispenseringsstatus.txt · Last modified: 2019-06-07 13:43 by 46.229.168.132