User Tools

Site Tools


fmk:extensions:planlagt_dispensering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:planlagt_dispensering [2019-04-30 12:53]
bbk
fmk:extensions:planlagt_dispensering [2019-04-30 12:55] (current)
bbk
Line 1: Line 1:
 ===== Planlagt dispensering ===== ===== Planlagt dispensering =====
  
-Apoteket ​har mulighed for at specificere en planlagt dispensering for en lægemiddelordination.+Udleveringsapoteket ​har mulighed for at specificere en planlagt dispensering for en lægemiddelordination.
 Her kan de specificere følgende: Her kan de specificere følgende:
   * Reference til den lægemiddelordination der ligger til grund for dosisdispenseringen.   * Reference til den lægemiddelordination der ligger til grund for dosisdispenseringen.
Line 17: Line 17:
   * Indikation af om substitution er foretaget på patientens inititiativ   * Indikation af om substitution er foretaget på patientens inititiativ
  
-Udleveringsapoteket behøver ikke nødvendigvis substituere til noget der findes i pakkeapotekets sortiment. Det kan pakkeapoteket selv gøre ved hjælp af [[Subtitution ved den pakkende organisation|Substituer pakket lægemiddel]] ​+Udleveringsapoteket behøver ikke nødvendigvis substituere til noget der findes i pakkeapotekets sortiment. Det kan pakkeapoteket selv gøre ved hjælp af [[Subtitution ved den pakkende organisation|Substituer pakket lægemiddel]]. Men udleveringsapoteket bør dog sikre sig at det valgte lægemiddel kan substitueres til noget der findes i pakkeapotekets sortiment.
fmk/extensions/planlagt_dispensering.txt · Last modified: 2019-04-30 12:55 by bbk