User Tools

Site Tools


fmk:extensions:planlagt_administration

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:planlagt_administration [2018-08-15 14:38]
bbk [Sekvens nummer]
fmk:extensions:planlagt_administration [2018-08-15 14:39] (current)
bbk [Sekvens nummer]
Line 22: Line 22:
   * Hvis der tidligere er indberettet et sekvensnummer i en planlagt administration,​ bevares de ved opdatering af denne.   * Hvis der tidligere er indberettet et sekvensnummer i en planlagt administration,​ bevares de ved opdatering af denne.
   * Hvis der på patienten er tildelt et sekvensnummer til en kombination af tidspunkt, administrationInstruction og PN, vil det samme sekvensnummer blive tildelt til en ny forekomst af samme kombination af de tre felter.   * Hvis der på patienten er tildelt et sekvensnummer til en kombination af tidspunkt, administrationInstruction og PN, vil det samme sekvensnummer blive tildelt til en ny forekomst af samme kombination af de tre felter.
- +** 
-Eksempler:+Eksempler:**
  
 En fast morgen dosering uden administrationInstruction vil få sekvensnummer 79900 En fast morgen dosering uden administrationInstruction vil få sekvensnummer 79900
fmk/extensions/planlagt_administration.txt · Last modified: 2018-08-15 14:39 by bbk