User Tools

Site Tools


fmk:extensions:planlaeg_kommende_perioder

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:planlaeg_kommende_perioder [2018-05-01 13:52]
bbk [Resultat]
fmk:extensions:planlaeg_kommende_perioder [2018-05-16 22:09] (current)
bbk [Planlæg kommende perioder]
Line 3: Line 3:
 Denne use case anvendes af apoteket til at planlægge fremtidige pakninger af dosisruller. Denne use case anvendes af apoteket til at planlægge fremtidige pakninger af dosisruller.
 Dette kan eksempelvis ske samlet for en pakkegruppe. Dette kan eksempelvis ske samlet for en pakkegruppe.
-Use casen vil typisk kun blive anvendt til at planlægge '​skæve'​ dosisdispenseringsperioder i forbindelse med heligdage/​højtider,​ idet apoteket normalt kan vælge at lade FMK automatisk oprette fremtidige '​standard'​-perioder.+Use casen vil typisk kun blive anvendt til at planlægge '​skæve'​ dosisdispenseringsperioder i forbindelse med heligdage/​højtider,​ idet apoteket normalt kan vælge at lade FMK automatisk oprette fremtidige '​standard'​-perioder ​via servicen [[fmk:​extensions:​Påbegynd DD ekspedition|Påbegynd ekspedition af dosisdispenseringsperiode]] ​
  
 ==== Udgangssituation ==== ==== Udgangssituation ====
fmk/extensions/planlaeg_kommende_perioder.txt · Last modified: 2018-05-16 22:09 by bbk