User Tools

Site Tools


fmk:extensions:patient_skal_flytte_udleveringsapotek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:patient_skal_flytte_udleveringsapotek [2019-05-07 15:04]
bbk [Udgangssituation]
fmk:extensions:patient_skal_flytte_udleveringsapotek [2019-05-07 15:32] (current)
bbk
Line 14: Line 14:
 ==== Det afgående udleveringsapotek ====  ==== Det afgående udleveringsapotek ==== 
  
-Borgerens nuværende udleveringsapotek ​behøver strengt taget ikke at gøre noget for at skiftet kan gennemføres. Når borgerens dosisdispenseringskort opdateres med et nyt udleveringsapotek (OrderedAtPharmacy) eller en ny pakkegruppe så forsvinder borgeren af sig selv fra listen af dosisdispenseringskort som apoteket ​skal forholde sig til.+Borgerens nuværende udleveringsapotek skal afmelde advis verørende den pågældende borger.
  
  
 ==== Det kommende udleveringsapotek ====  ==== Det kommende udleveringsapotek ==== 
  
-Som udgangspunkt klares skiftet ved at det kommende udleveringsapotek opdaterer alle borgerens dosisdispenseringskort (UpdateDoseDispensingCard) med det nye EAN nummer eller en ny pakkegruppe da denne knytter sig til et specifikt apotek.+Som udgangspunkt klares skiftet ved at det kommende udleveringsapotek opdaterer alle borgerens dosisdispenseringskort (UpdateDoseDispensingCard) med deres eget EAN nummer eller en af deres pakkegrupper. 
 +Desuden bør de tilmelde sig advis vedrørende den pågældende borger
  
-Borgerens dosisdispenseringskort - herunder perioder, planlagte dispenseringer,​ planlagte administrationer m.v. forbliver intakte og "​overtages"​ af det nye udleveringsapotek. Det nye apotek kan efter ønske justere eksisterende data, herunder at ændre pakkeapotek på borgerens dosisdispenseringskort,​ tilrette planlagte dispenseringer (UpdatePlannedDispensing) ​i forhold til det gældende sortiment på pakkeapoteket, justere perioder og deadlines (UpdateDoseDispensingPeriod) m.v.+Borgerens dosisdispenseringskort - herunder perioder, planlagte dispenseringer,​ planlagte administrationer m.v. forbliver intakte og "​overtages"​ af det nye udleveringsapotek. Det nye apotek kan efter ønske justere eksisterende data, herunder at ændre pakkeapotek på borgerens dosisdispenseringskort,​ tilrette planlagte dispenseringer (UpdatePlannedDispensing),​ justere perioder og deadlines (UpdateDoseDispensingPeriod) m.v.
  
 ==== Resultat ==== ==== Resultat ====
  
 Borgeren færdiggør sin eksiterende rulle med dosispakket medicin og vil herefter blive håndteret af det nye udleveringsapotek. ​ Borgeren færdiggør sin eksiterende rulle med dosispakket medicin og vil herefter blive håndteret af det nye udleveringsapotek. ​
fmk/extensions/patient_skal_flytte_udleveringsapotek.txt · Last modified: 2019-05-07 15:32 by bbk