User Tools

Site Tools


fmk:extensions:pakkegrupper

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:pakkegrupper [2019-03-06 15:32]
bbk
fmk:extensions:pakkegrupper [2019-04-12 12:55] (current)
bbk
Line 1: Line 1:
 ===== Pakkegrupper ===== ===== Pakkegrupper =====
  
-Udleverings- og pakkeapotekerne fordeler dosisdispenseringskortene i grupper, ​er håndteres samlet.+Udleverings- og pakkeapotekerne fordeler dosisdispenseringskortene i grupper, ​der håndteres samlet.
  
-Pakkegruppen har en identifier og et navn. Pakkegruppen er desuden knyttet til et udleveringsapotek og et pakkeapotek,​ således at forskellige apoteker kan have pakkegrupper med samme navne uden at de forveksles.+Pakkegruppen har en identifier og et navn. Pakkegruppen er desuden knyttet til et udleveringsapotek og et pakkeapotek,​ således at forskellige apoteker kan have pakkegrupper med samme navn uden at de forveksles.
  
  
 === DumpRestore === === DumpRestore ===
 Bemærk at i forbindelse med [[fmk:​dumprestore:​dumprestore_snitflade|DumpRestore]] bliver pakkegrupper ikke genskabt, da de går på tværs af patienter. Bemærk at i forbindelse med [[fmk:​dumprestore:​dumprestore_snitflade|DumpRestore]] bliver pakkegrupper ikke genskabt, da de går på tværs af patienter.
fmk/extensions/pakkegrupper.txt · Last modified: 2019-04-12 12:55 by bbk