User Tools

Site Tools


fmk:extensions:pakkeapotekets_sortiment

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:pakkeapotekets_sortiment [2018-06-25 09:46]
mbe
fmk:extensions:pakkeapotekets_sortiment [2019-03-06 15:38] (current)
bbk [Pakkeapotekets sortiment]
Line 1: Line 1:
 ===== Pakkeapotekets sortiment ===== ===== Pakkeapotekets sortiment =====
  
-Da det som regel er udleveringsapoteket, ​der forestår substitution i forbindelse med dosisdispenseringer det vigtigtat dette sker på baggrund af opdateret ​information ​om pakkeapotekets ​sortiment.+Dosisdispenseringskortet skal indeholde visuel beskrivelse af de lægemidler ​der dosispakkessamt det korte navne der printes på den enkelte poseog denne information ​findes kun i de enkelte pakkeapotekers ​sortiment.
  
 I forbindelse med ibrugtagning af 1.4.6.E3 (dosisdispensering fase 2), forudsættes det derfor at alle pakkeapoteker løbende leverer et komplet stamdataset med deres sortiment; dels til de udleveringsapoteker,​ der anvender dem, dels til FMK. I forbindelse med ibrugtagning af 1.4.6.E3 (dosisdispensering fase 2), forudsættes det derfor at alle pakkeapoteker løbende leverer et komplet stamdataset med deres sortiment; dels til de udleveringsapoteker,​ der anvender dem, dels til FMK.
- 
-Dette fungerer dels som en hjælp til udleveringsapoteket til at vælge det mest hensigtsmæssige [[fmk:​1.4.2:​laegemiddel|lægemiddel]] i forhold til sortimentet,​ dels som grundlag for validering mod at udleveringsapoteket bestiller pakning af noget som slet ikke er pakkeapotekets sortiment. 
- 
-Det er forventningen at dette vil om ikke eliminere så dog kraftigt reducere behovet for tilbageløb i workflowet mellem udleverings- og pakkeapotek. 
  
 Pakkeapoteket har mulighed for at udstille sit pakkesortiment gennem servicen [[fmk:​extensions:​Upload sortiment]]. Pakkeapoteket har mulighed for at udstille sit pakkesortiment gennem servicen [[fmk:​extensions:​Upload sortiment]].
fmk/extensions/pakkeapotekets_sortiment.txt · Last modified: 2019-03-06 15:38 by bbk