User Tools

Site Tools


fmk:extensions:pakkeapotek_kan_ikke_pakke_det_planlagte

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:pakkeapotek_kan_ikke_pakke_det_planlagte [2019-02-20 16:04]
sas [Udleveringsapoteket]
fmk:extensions:pakkeapotek_kan_ikke_pakke_det_planlagte [2019-02-20 16:09] (current)
sas [Udleveringsapoteket]
Line 17: Line 17:
  
 ==== Udleveringsapoteket ==== ==== Udleveringsapoteket ====
 +Udleveringsapoteket modtager informationer fra pakkeapoteket om at der er et problem med pakning af en eller flere lægemidler,​ og de bliver derfor nødt til at rette de planlagte dispenseringer/​administrationer hvori disse lægemidler indgår, og dette kan gøres på følgende måde:
  
-  * Modtager informationer fra pakkeapoteket om at der er et problem med pakning af en eller flere drugs. +  * Først ​[[fmk:​extensions:​Afbryd ekspedition af dosisdispenseringsperiode|afbryde ​ekspeditionen af dosisdispenseringsperioden]] for at sætte status til "​Ekspedition påbegyndt"​  
-  * [[fmk:​extensions:​Afbryd ekspedition af dosisdispenseringsperiode|Afbryde ​ekspeditionen af dosisdispenseringsperioden]] for at sætte status til "​Ekspedition påbegyndt"​  +  * Herefter opdatere ​planlagte ​dispenseringen & administrationer med det nye lægemiddel (hvis det gælder et stort antal patienter / perioder kan der anvendes søg/erstat funktionalitet jvf. use casen [[Takst ændringer / sortiments ændringer]]
-  * Opdatere ​planlagte administrationer med det nye lægemiddel (hvis det gælder et stort antal patienter / perioder kan der anvendes søg/erstat funktionalitet jvf. use casen [[Takst ændringer / sortiments ændringer]]+
   * [[fmk:​extensions:​Påbegynd DD ekspedition|Påbegynde ekspedition af dosisdispenseringsperioden]] for at sætte status til "Klar til pakning"​   * [[fmk:​extensions:​Påbegynd DD ekspedition|Påbegynde ekspedition af dosisdispenseringsperioden]] for at sætte status til "Klar til pakning"​
   * Tager kontakt med pakkeapoteket igen for at få genoptaget pakningen   * Tager kontakt med pakkeapoteket igen for at få genoptaget pakningen
fmk/extensions/pakkeapotek_kan_ikke_pakke_det_planlagte.txt · Last modified: 2019-02-20 16:09 by sas