User Tools

Site Tools


fmk:extensions:opret_planlagt_dispensering

Opret planlagt dispensering

Denne service anvendes blandt primært af udleveringsapoteket i forbindelse med dosisdispensering til at definere en planlagt administration for et lægemiddel samt at angive evt. substituion.

Forespørgsel

I request-dokumentet skal der medsendes et CPR-nummmer på den patient som kaldet vedrører.

I elementet CreatedBy medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som har foretaget oprettelsen, Modifikator. Er elementet oprettet af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element, og CreatedBy. Se evt. Aktører på FMK.

Oplysninger om selve dispensering sendes i elementet PlannedDispensing. Denne består af 4 overordnede informationer:

 • Identifikation af det dosisdispenseringskort, dispenseringen skal tilknyttes
 • Identifikation af lægemiddelordinationen, der skal dispenseres.
 • Angivelse af om, og i givet fald til hvilket lægemiddel, der substitueres.
 • Angivelse ID på dosisdispenseringskortet
 • Detaljer om den planlagte administration

Det er muligt at angive flere PlannedDispensing elementer i samme kald. Dels for at oprette dispensering af flere lægemiddelordinationer ad gangen, men også hvis den samme lægemiddelordination skal 'fordeles' over flere dosisdispenseringskort.

CreatePlannedDispensingRequest.xml
<CreatePlannedDispensingRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <CreatedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Anne</GivenName>
        <Surname>Andersen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
    </Other>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Name>Århus Jernbane Apotek</Name>
      <AddressLine>Banegårdsplads 8</AddressLine>
      <AddressLine>8000 Århus</AddressLine>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000171323</Identifier>
    </Organisation>
  </CreatedBy>
  <PlannedDispensing>
    <DoseDispensingCardIdentifier>6123412348758</DoseDispensingCardIdentifier>
    <DrugMedication>
      <Identifier>1280998</Identifier>
      <Version>1341404071666006001</Version>
    </DrugMedication>
    <Substitution>
      <SubstitutionChosenByPatient/>
      <Drug>
        <Identifier source="Medicinpriser" date="2016-02-22">28100902676</Identifier>
        <Name>Kaleorid</Name>
        <Form>
          <Code source="Medicinpriser" date="2016-02-22">TAB</Code>
          <Text>tabletter</Text>
        </Form>
        <Strength>
          <Value>750</Value>
          <UnitCode source="Medicinpriser" date="2016-02-22">MG</UnitCode>
          <UnitText>mg</UnitText>
          <Text source="Medicinpriser" date="2016-02-22">750 mg</Text>
        </Strength>
      </Drug>
    </Substitution>
    <AdministrationInstruction>Synkes hele</AdministrationInstruction>
    <PlannedAdministration>
      <UnitTexts>
        <Singular>tablet</Singular>
        <Plural>tabletter</Plural>
      </UnitTexts>
      <PlannedAdministrationFixed>
        <PlannedAdministrationStructure>
          <IterationInterval>1</IterationInterval>
          <StartDate>2017-12-12</StartDate>
          <EndDate>2018-12-12</EndDate>
          <Day>
            <Number>1</Number>
            <Dose>
              <Time>morning</Time>
              <Quantity>1</Quantity>
            </Dose>
            <Dose>
              <Time>noon</Time>
              <Quantity>1</Quantity>
            </Dose>
            <Dose>
              <Time>evening</Time>
              <Quantity>1</Quantity>
            </Dose>
          </Day>
        </PlannedAdministrationStructure>
      </PlannedAdministrationFixed>  
    </PlannedAdministration>
  </PlannedDispensing>
</CreatePlannedDispensingRequest>

Sekvens nummer

Det er muligt for apoteket, meget detaljeret at styre fordelingen i og sorteringen af poser på dosisrullen ved på den enkelte dosering at angive et sekvensnummer. Sker det ikke danner FMK en default fordeling og sortering baseret på tidspunkter og AdministrationInstruction.

Nedenstående er et eksempel på oprettelse af to planlagte dispenseringer, med angivelse af SequenseNumber, der sikrer at 'middag' kommer før kl. 11.30.

CreatePlannedDispensingWithSequenceRequest.xml
<CreatePlannedDispensingRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <CreatedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Anne</GivenName>
        <Surname>Andersen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
    </Other>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Name>Århus Jernbane Apotek</Name>
      <AddressLine>Banegårdsplads 8</AddressLine>
      <AddressLine>8000 Århus</AddressLine>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000171323</Identifier>
    </Organisation>
  </CreatedBy>
  <PlannedDispensing>
    <DoseDispensingCardIdentifier>6123412348758</DoseDispensingCardIdentifier>
    <DrugMedication>
      <Identifier>1280998</Identifier>
      <Version>1341404071666006001</Version>
    </DrugMedication>
    <PlannedAdministration>
      <UnitTexts>
        <Singular>tablet</Singular>
        <Plural>tabletter</Plural>
      </UnitTexts>
      <PlannedAdministrationFixed>
        <PlannedAdministrationStructure>
          <IterationInterval>1</IterationInterval>
          <StartDate>2017-12-12</StartDate>
          <EndDate>2018-12-12</EndDate>
          <Day>
            <Number>1</Number>
            <Dose>
              <Time>noon</Time>
              <SequenceNumber>110000</SequenceNumber>
              <Quantity>1</Quantity>
            </Dose>
            <Dose>
              <Time>evening</Time>
              <SequenceNumber>180000</SequenceNumber>
              <Quantity>1</Quantity>
            </Dose>
          </Day>
        </PlannedAdministrationStructure>
      </PlannedAdministrationFixed>  
    </PlannedAdministration>
  </PlannedDispensing>
  <PlannedDispensing>
    <DoseDispensingCardIdentifier>6123412348758</DoseDispensingCardIdentifier>
    <DrugMedication>
      <Identifier>23241143</Identifier>
      <Version>2321212312311006003</Version>
    </DrugMedication>
    <PlannedAdministration>
      <UnitTexts>
        <Singular>kapsel</Singular>
        <Plural>kapsler</Plural>
      </UnitTexts>
      <PlannedAdministrationFixed>
        <PlannedAdministrationStructure>
          <IterationInterval>1</IterationInterval>
          <StartDate>2017-12-12</StartDate>
          <EndDate>2018-12-12</EndDate>
          <Day>
            <Number>1</Number>
            <Dose>
              <Time>08:00:00</Time>
              <SequenceNumber>80000</SequenceNumber>
              <Quantity>1</Quantity>
            </Dose>
            <Dose>
              <Time>11:30:00</Time>
              <SequenceNumber>113000</SequenceNumber>
              <Quantity>1</Quantity>
            </Dose>
            <Dose>
              <Time>17:30:00</Time>
              <SequenceNumber>173000</SequenceNumber>
              <Quantity>1</Quantity>
            </Dose>
          </Day>
        </PlannedAdministrationStructure>
      </PlannedAdministrationFixed>  
    </PlannedAdministration>
  </PlannedDispensing>
</CreatePlannedDispensingRequest>

Dispensering ifølge Lægemiddelordination

Hvis den strukturerede dosering på lægemiddelordinationen er på en form der umiddelbart kan anvendes til dispensering kan den detaljerede planlagte administration udelades og i stedet angives AdministrationAccordingToDrugMedication.

Hvis der heller ikke skal ske substitution kan kaldet derfor være så simpelt:

CreateSimplePlannedDispensingRequest.xml
<CreatePlannedDispensingRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <CreatedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Anne</GivenName>
        <Surname>Andersen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
    </Other>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Name>Århus Jernbane Apotek</Name>
      <AddressLine>Banegårdsplads 8</AddressLine>
      <AddressLine>8000 Århus</AddressLine>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000171323</Identifier>
    </Organisation>
  </CreatedBy>
  <PlannedDispensing>
    <DoseDispensingCardIdentifier>6123412348758</DoseDispensingCardIdentifier>
    <DrugMedication>
      <Identifier>1280998</Identifier>
      <Version>1341404071666006001</Version>
    </DrugMedication>
    <AdministrationAccordingToDrugMedication/>
  </PlannedDispensing>
</CreatePlannedDispensingRequest>

Svar

I svaret returneres patientens CPR'nummer samt ID og version for de(t) oprettede dispensering(er). Hvis der oprettes flere i samme kald, returneres ID'erne i samme rækkefølge som de blev angivet i requestet.

CreatePlannedDispensingResponse.xml
<CreatePlannedDispensingResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <PlannedDispensing>
    <Identifier>234241231</Identifier>
    <Version>1341404079919003002</Version>
  </PlannedDispensing>
</CreatePlannedDispensingResponse>

Hvis der er valgt AdministrationAccordingToDrugmedication og lægemiddelordinationens dosering ikke er egnet til dosisdispensering, bliver den planlagte dispensering stadig oprettet, men uden planlagt administration og der returneres en advarsel. Eksempel:

CreatePlannedDispensingResponseWithWarning.xml
<CreatePlannedDispensingResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <PlannedDispensing>
    <Identifier>234241231</Identifier>
    <Version>1341404079919003002</Version>
    <Warning>
      <WarningCode>3122></WarningCode>
      <WarningText>Fritekstdosering er uegnet til dosisdispensering</WarningText>
      <Severity>medium</Severity>
    </Warning>  
  </PlannedDispensing>
</CreatePlannedDispensingResponse>

Advarsler

Følgende advarsler kan optræde under PlannedDispensing:

Kode Tekst Severity Bemærkninger
4131Det valgte lægemiddel er ikke i samme substitutionsgruppe som lægemiddelordinationens lægemiddelhigh
4141Lægemidlet må ikke substituereshigh
2511Lægemidlet er pauseret i denne periodemedium
3111Dosering efter skriftlig anvisning er uegnet til dosisdispenseringmediumKun hvis der er anvendt PlannedAdministrationAccordingToDrugMedication
3122Der er anvendt fritekstdosering. <dosering>mediumKun hvis der er anvendt PlannedAdministrationAccordingToDrugMedication
3233Der er anvendt doseringer uden tidsangivelse. <dosering>lowKun hvis der er anvendt PlannedAdministrationAccordingToDrugMedication
3355Der er anvendt doseringer med min - max angivelse. <dosering>mediumKun hvis der er anvendt PlannedAdministrationAccordingToDrugMedication
3345PN dosering på vilkårlig dag kan ikke dosispakkesmediumKun hvis der er anvendt PlannedAdministrationAccordingToDrugMedication
3344OBS: Der er anvendt PN doseringlowKun hvis der er anvendt PlannedAdministrationAccordingToDrugMedication
2711Den supplerende text er angivet forskelligt på lægemiddelordinationens doseringsperioderlowKun hvis der er anvendt PlannedAdministrationAccordingToDrugMedication
fmk/extensions/opret_planlagt_dispensering.txt · Last modified: 2019-06-07 14:21 by 46.229.168.154