User Tools

Site Tools


Command unknown: plugin_bookcreator_addtobook
fmk:extensions:opret_nyt_dosisdispenseringskort

Opret nyt dosisdispenseringskort

Når en patient skal begynde at modtage dosisdispenseret medicin baseret på FMK's dosisdispenseringskort, skal det tilhørende udleveringsapotek, som det første 'opbygge' et dosisdispenseringskort for patienten. Denne usecase omhandler opbygning af et ny dosisdispenseringskort

Udgangssituation

Patienten har et antal lægemiddelordinationer og lægen har oprettet dosisdispenserede recepter på disse jævnfør Læge ordinerer DD medicin til patient, der ikke ikke i forvejen modtager DD medicin.

Alternativt henvender patienten eller hjemmesygeplejen sig med ønsket om at få eksisterende ordinationer dosispakket jævnfør use casen Patient ønsker dosispakning af medicin der ikke er ordineret dosisdispenseret

Der findes ikke et eksplicit dosisdispenseringskort for patienten.

Det betyder at hvis apoteket eller andre kalder Hent dosisdispenseringskort vises et beregnet dosisdispenseringskort. Det vil sige alle informationerne er afledt ud fra de lægemiddelordinationer og recepter lægen har oprettet. I praksis vil dette ofte resultere i et tomt dosisdispenseringskort.

Planlægning

Det første apoteket gør for at begynde dosisdispensering af den enkelte patient ud fra FMK's dosisdispenseringskort er at oprette et (eller flere) dosisdispenseringskort ved hjælp af Opret dosisdispenseringskort.

Apoteket skal dernæst oprette planlagt dispensering for de lægemidler der skal dosispakkes ved hjælp af Opret Planlagt dispensering.

Apoteket kan løbende checke resultatet ved at kalde Hent dosisdispenseringskort med angivelse af IgnorePeriods.

Når apoteket har oprettet planlagt dispensering for alt, der skal indgå i dosisdispenseringskortet, kan apoteket oprette fremtidige perioder på dette ved hjælp af Opret dosisdispenseringsperiode.

Når Hent dosisdispenseringskort hentes i denne tilstand de oprettede perioder vises med status 'Planlagt' og tage udgangspunkt i det, apoteket har defineret i planlagt dispensering.

Det indikerer over for FMK og andre at apoteket betragter dosisdepnseringskortet (for den pågældende periode) færdigt, med det forbehold, at der naturligvis kan dukke yderligere medicin op inden pakningen påbegyndes.

Advis

For at apoteket løbende skal kunne holde patientens dosisdispenseringskort ajour, anbefales det at apoteket abonnerer på Advis for patienten jævnfør FMKs anvendelse af adviseringer

I modsat fald kan de være nødsaget til altid manuelt at verificere patientens dosisdispenseringskort ifm Håndtering af næste ordinære dosisdispenseringsperiode.

Udførsel

Når den første periode er defineret og planlagt, fortsættes med det normale workflow i Håndter næste ordinære dosisdispenseringsperiode

fmk/extensions/opret_nyt_dosisdispenseringskort.txt · Last modified: 2018-05-14 13:31 by bbk