User Tools

Site Tools


fmk:extensions:opret_nyt_dosisdispenseringskort

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fmk:extensions:opret_nyt_dosisdispenseringskort [2018-05-08 12:40]
bbk [Udgangssituation]
fmk:extensions:opret_nyt_dosisdispenseringskort [2018-05-14 13:31]
bbk [Planlægning]
Line 12: Line 12:
 Der findes ikke et eksplicit dosisdispenseringskort for patienten. Der findes ikke et eksplicit dosisdispenseringskort for patienten.
  
-Det betyder at hvis apoteket eller andre kalder [[Hent dosisdispenseringskort]] vises et beregnet dosisdispenseringskort. Det vil sige alle informationerne er afledt ud fra de lægemiddelordinationer og recepter lægen har oprettet.+Det betyder at hvis apoteket eller andre kalder [[Hent dosisdispenseringskort]] vises et beregnet dosisdispenseringskort. Det vil sige alle informationerne er afledt ud fra de lægemiddelordinationer og recepter lægen har oprettet. I praksis vil dette ofte resultere i et tomt dosisdispenseringskort.
  
 ==== Planlægning ====  ==== Planlægning ==== 
Line 23: Line 23:
  
 Når apoteket har oprettet planlagt dispensering for alt, der skal indgå i dosisdispenseringskortet,​ kan apoteket oprette fremtidige perioder på dette ved hjælp af [[Opret dosisdispenseringsperiode]]. ​ Når apoteket har oprettet planlagt dispensering for alt, der skal indgå i dosisdispenseringskortet,​ kan apoteket oprette fremtidige perioder på dette ved hjælp af [[Opret dosisdispenseringsperiode]]. ​
- 
-Det indikerer over for FMK og andre at apoteket betragter dosisdepnseringskortet (for den pågældende periode) færdigt, med det forbehold, at der naturligvis kan dukke yderligere medicin op inden pakningen påbegyndes. 
  
 Når [[Hent dosisdispenseringskort]] hentes i denne tilstand de oprettede perioder vises med status '​Planlagt'​ og tage udgangspunkt i det, apoteket har defineret i planlagt dispensering. Når [[Hent dosisdispenseringskort]] hentes i denne tilstand de oprettede perioder vises med status '​Planlagt'​ og tage udgangspunkt i det, apoteket har defineret i planlagt dispensering.
 +
 +Det indikerer over for FMK og andre at apoteket betragter dosisdepnseringskortet (for den pågældende periode) færdigt, med det forbehold, at der naturligvis kan dukke yderligere medicin op inden pakningen påbegyndes.
  
 ==== Advis ==== ==== Advis ====
fmk/extensions/opret_nyt_dosisdispenseringskort.txt · Last modified: 2018-05-14 13:31 by bbk