User Tools

Site Tools


fmk:extensions:opret_nyt_dosisdispenseringskort

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
fmk:extensions:opret_nyt_dosisdispenseringskort [2018-05-08 12:40]
bbk [Udgangssituation]
fmk:extensions:opret_nyt_dosisdispenseringskort [2018-05-08 12:42]
bbk [Udgangssituation]
Line 12: Line 12:
 Der findes ikke et eksplicit dosisdispenseringskort for patienten. Der findes ikke et eksplicit dosisdispenseringskort for patienten.
  
-Det betyder at hvis apoteket eller andre kalder [[Hent dosisdispenseringskort]] vises et beregnet dosisdispenseringskort. Det vil sige alle informationerne er afledt ud fra de lægemiddelordinationer og recepter lægen har oprettet.+Det betyder at hvis apoteket eller andre kalder [[Hent dosisdispenseringskort]] vises et beregnet dosisdispenseringskort. Det vil sige alle informationerne er afledt ud fra de lægemiddelordinationer og recepter lægen har oprettet. I praksis vil dette ofte resultere i et tomt dosisdispenseringskort.
  
 ==== Planlægning ====  ==== Planlægning ==== 
fmk/extensions/opret_nyt_dosisdispenseringskort.txt · Last modified: 2018-05-14 13:31 by bbk