User Tools

Site Tools


fmk:extensions:opret_dosisdispenseringsperiode

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:opret_dosisdispenseringsperiode [2019-04-11 13:39]
bbk [Forespørgsel]
fmk:extensions:opret_dosisdispenseringsperiode [2019-06-07 17:52] (current)
46.229.168.132 ↷ Links adapted because of a move operation
Line 10: Line 10:
 I request-dokumentet skal der medsendes patientens CPR. I request-dokumentet skal der medsendes patientens CPR.
  
-I elementet CreatedBy medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som har foretaget oprettelsen,​ [[fmk:1.4.2:​modifikator|Modifikator]]. Er elementet oprettet af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element,​ og CreatedBy. Se evt. [[fmk:​generel:​aktorer_pa_fmk|Aktører på FMK]].+I elementet CreatedBy medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som har foretaget oprettelsen,​ [[fmk:1.4.4:​modifikator|Modifikator]]. Er elementet oprettet af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element,​ og CreatedBy. Se evt. [[fmk:​generel:​aktorer_pa_fmk|Aktører på FMK]].
  
 Data om selve dosisdispenseringsperioden medsendes i elementet DoseDispensingPeriod. Disse er: Data om selve dosisdispenseringsperioden medsendes i elementet DoseDispensingPeriod. Disse er:
fmk/extensions/opret_dosisdispenseringsperiode.txt · Last modified: 2019-06-07 17:52 by 46.229.168.132