User Tools

Site Tools


fmk:extensions:opret_dosisdispenseringsperiode

Opret dosisdispenseringsperiode

Denne service anvendes af apoteket til at definere en eller flere dosisdispenseringsperioder. Dosisdispenseringsperioden svarer til den periode der pakkes til i en enkelt dosisrulle til patienten.

Dosisdispenseringsperioden skal oprettes før pakningen af dosisdispenseret medicin til patienten påbegyndes for den pågældende periode.

Forespørgsel

I request-dokumentet skal der medsendes patientens CPR.

I elementet CreatedBy medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som har foretaget oprettelsen, Modifikator. Er elementet oprettet af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element, og CreatedBy. Se evt. Aktører på FMK.

Data om selve dosisdispenseringsperioden medsendes i elementet DoseDispensingPeriod. Disse er:

 • DoseDispensingCardIdentifier: Id på det dosisdispenseringskort som perioden oprettes for.
 • StartDate: Den første dag, som dosisrullen indeholder medicin for.
 • EndDate: Den sidste dag, som dosisrullen indeholder medicin for.
 • Deadline: Sidste frist for at lave ændringer til medicineringen i denne periode. Det vil sige den dato, hvor apoteket planlægger at initiere pakning af den pågældende dosisrulle.
 • ExpectedDelivery: Hvornår forventes rullen, at leveres hos patienten.
 • ProductionIdentifier: Produktionsdata fra pakkeapoteket, typisk en stregkode

Følgende data i kaldet valideres:

 • DoseDispensingCardIdentifier skal referere et dosisdispenseringskort som eksisterer.
 • Datoen i StartDate skal ligge før eller samtidigt med EndDate.
 • Tidspunktet, hvis angivet, i ExpectedDelivery må ikke være i fortiden og skal ligge før eller på datoen i StartDate.
 • Tidspunktet i Deadline skal ligge før eller på datoen i StartDate.
 • Indenfor samme dosisdispenseringskort må perioder ikke overlappe

Bemærk: Det er muligt at oprette flere perioder i samme kald. Endvidere bør perioder på tværs af dosisdispenseringskort have samme slutdato for at undgå utilsigtet medicinering ifm forskudte perioder. Der sker en validering af dette i forbindelse med Påbegynd ekspedition af DD periode.

CreateDoseDispensingPeriodRequest.xml
<CreateDoseDispensingPeriodRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <CreatedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Anne</GivenName>
        <Surname>Andersen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
    </Other>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Name>Århus Jernbane Apotek</Name>
      <AddressLine>Banegårdsplads 8</AddressLine>
      <AddressLine>8000 Århus</AddressLine>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000171323</Identifier>
    </Organisation>
  </CreatedBy>
  <DoseDispensingPeriod>
      <DoseDispensingCardIdentifier>433211234321234</DoseDispensingCardIdentifier>
      <StartDate>2016-06-06</StartDate>
      <EndDate>2016-06-19</EndDate>
      <Deadline>2016-06-03T13:30:00Z</Deadline>
      <ExpectedDelivery>2016-06-05T13:30:00Z</ExpectedDelivery>
      <ProductionIdentifier>(01)2389874293847(17)293847239478</ProductionIdentifier>
  </DoseDispensingPeriod>
</CreateDoseDispensingPeriodRequest>

Svar

Svaret fra FMK indeholder det medsendte CPR-nummer. Desuden returneres ID for den/de nye dosisdispenseringsperioder. Hvis der oprettes flere i samme kald, returneres ID'erne i samme rækkefølge som perioderne blev sendt i requestet.

CreateDoseDispensingPeriodResponse.xml
<CreateDoseDispensingPeriodResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <DoseDispensingPeriodIdentifier>234241231</DoseDispensingPeriodIdentifier>
</CreateDoseDispensingPeriodResponse>
fmk/extensions/opret_dosisdispenseringsperiode.txt · Last modified: 2019-06-07 17:52 by 46.229.168.132