User Tools

Site Tools


fmk:extensions:opret_dosisdispenseringskort

Opret dosisdispenseringskort

Denne service gør det muligt at oprette et dosisdispenseringskort for en patient.

Før apoteket begynder at pakke dosisdispenseret medicin på baggrund af FMK doseringer, skal der oprettes mindst et dosisdispenseringskort for patienten.

Forespørgsel

I request-dokumentet skal der medsendes et ID på den patient som skal have tilføjet en dosisdispenseringskort.

I elementet CreatedBy medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som har foretaget oprettelsen, Modifikator. Er elementet oprettet af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element, og CreatedBy. Se evt. Aktører på FMK.

Data om selve dosisdispenseringskortet medsendes i elementet DoseDispensingCard. Det er muligt at oprette flere dosisdispenseringskort i ét kald.

Bemærk Et Dosiskort skal altid knyttes til både et udlevering- og et pakkeapotek. Dette sker typisk ved at tildele det til en pakkegruppe. Men hvis dosiskortet ikke tilknyttes til en pakkegruppe, kan man i stedet angive udleverings- og pakkeapotek direkte på dosisdispenseringskortet.

Et Dosiskort med angivelse af pakkegruppe med den givne identifier

CreateDoseDispensingCardRequest.xml
<CreateDoseDispensingCardRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <CreatedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Anne</GivenName>
        <Surname>Andersen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
    </Other>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Name>Skanderborg Apotek</Name>
      <AddressLine>Adelgade 27</AddressLine>
      <AddressLine>8660 Skanderborg</AddressLine>
      <Type>Apotek</Type>
	  <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000170609</Identifier>
    </Organisation>
  </CreatedBy>
  <DoseDispensingCard>
    <Description>Standard dosisdispenseringskort</Description> 
    <Delivery>send til patientadresse samme dag</Delivery>
    <PackingGroupIdentifier>5422344322341</PackingGroupIdentifier>
    <NormalPeriodDuration>14</NormalPeriodDuration>
    <DoseDispensableUnitLabel>Den grønne gang</DoseDispensableUnitLabel>
  </DoseDispensingCard>
</CreateDoseDispensingCardRequest>

Et Dosiskort med eksplicit tilknytning til udleverings/pakkeapotek.

CreateDoseDispensingCardRequest.xml
<CreateDoseDispensingCardRequest>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <CreatedBy>
    <Other>
      <Name>
        <GivenName>Anne</GivenName>
        <Surname>Andersen</Surname>
      </Name>
      <PersonIdentifier source="CPR">1212121234</PersonIdentifier>
    </Other>
    <Role>Apoteksansat</Role>
    <Organisation>
      <Name>Århus Jernbane Apotek</Name>
      <AddressLine>Banegårdsplads 8</AddressLine>
      <AddressLine>8000 Århus</AddressLine>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000171323</Identifier>
    </Organisation>
  </CreatedBy>
  <DoseDispensingCard>
    <Description>Standard dosisdispenseringskort</Description> 
    <Delivery>send til patientadresse samme dag</Delivery>
    <OrderedAtPharmacy>
      <Name>Århus Jernbane Apotek</Name>
      <AddressLine>Banegårdsplads 8</AddressLine>
      <AddressLine>8000 Århus</AddressLine>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000171323</Identifier>
    </OrderedAtPharmacy>
    <PackedAtOrganisation>
      <Name>Århus Stjerne Apotek</Name>
      <AddressLine>Funch Thomsensgade 3</AddressLine>
      <AddressLine>8200 Århus N</AddressLine>
      <Type>Apotek</Type>
      <Identifier source="EAN-Lokationsnummer">5790000173525</Identifier>
    </PackedAtOrganisation>
    <NormalPeriodDuration>14</NormalPeriodDuration>
    <DoseDispensableUnitLabel>Den grønne gang</DoseDispensableUnitLabel>
  </DoseDispensingCard>
</CreateDoseDispensingCardRequest>

Svar

Svaret fra FMK indeholder det medsendte CPR-nummer. Desuden returneres ID på de(t) oprettede dosisdispenseringskort. Hvis der oprettes flere i samme kald, returneres ID'erne i samme rækkefølge som kortene blev sendt i requestet.

CreateDoseDispensingCardResponse.xml
<CreateDoseDispensingCardResponse>
  <PersonIdentifier source="CPR">1111111118</PersonIdentifier>
  <Identifier>234241231</Identifier>
</CreateDoseDispensingCardResponse>
fmk/extensions/opret_dosisdispenseringskort.txt · Last modified: 2019-06-07 13:33 by 213.205.241.17