User Tools

Site Tools


fmk:extensions:opdater_planlagt_dispensering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:opdater_planlagt_dispensering [2018-10-26 13:11]
bbk [Forespørgsel]
fmk:extensions:opdater_planlagt_dispensering [2019-06-07 19:08] (current)
157.55.39.219 ↷ Links adapted because of a move operation
Line 5: Line 5:
 ===== Forespørgsel ===== ===== Forespørgsel =====
  
-I request-dokumentet skal der medsendes et [[fmk:1.4.2:​cpr-nummer|CPR-nummmer]] på den patient som kaldet vedrører.+I request-dokumentet skal der medsendes et [[fmk:1.4.4:​cpr-nummer|CPR-nummmer]] på den patient som kaldet vedrører.
  
 I elementet ModifiedBy medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som har foretaget ændringen. Er ændringen foretaget af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element,​ og ModifiedBy. I elementet ModifiedBy medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som har foretaget ændringen. Er ændringen foretaget af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element,​ og ModifiedBy.
fmk/extensions/opdater_planlagt_dispensering.txt · Last modified: 2019-06-07 19:08 by 157.55.39.219