User Tools

Site Tools


fmk:extensions:opdater_dosisdispenseringsperiode

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:opdater_dosisdispenseringsperiode [2019-04-11 14:26]
bbk [Forespørgsel]
fmk:extensions:opdater_dosisdispenseringsperiode [2019-06-09 01:54] (current)
66.249.66.209 ↷ Links adapted because of a move operation
Line 7: Line 7:
 I request-dokumentet medsendes patientens CPR-nummer. I request-dokumentet medsendes patientens CPR-nummer.
  
-I elementet ModifiedBy medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som foretager opdateringen,​ [[fmk:1.4.2:​modifikator|Modifikator]]. Er ændringen foretaget af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element,​ og ModifiedBy. Se evt. [[fmk:​generel:​aktorer_pa_fmk|Aktører på FMK]].+I elementet ModifiedBy medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som foretager opdateringen,​ [[fmk:1.4.4:​modifikator|Modifikator]]. Er ændringen foretaget af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element,​ og ModifiedBy. Se evt. [[fmk:​generel:​aktorer_pa_fmk|Aktører på FMK]].
  
 Data om selve dosisdispenseringsperioden medsendes i elementet ''​DoseDispensingPeriod''​. Det er muligt at opdatere flere perioder i samme kald ved at medsende flere ''​DoseDispensingPeriod''​ elementer. Data om selve dosisdispenseringsperioden medsendes i elementet ''​DoseDispensingPeriod''​. Det er muligt at opdatere flere perioder i samme kald ved at medsende flere ''​DoseDispensingPeriod''​ elementer.
fmk/extensions/opdater_dosisdispenseringsperiode.txt · Last modified: 2019-06-09 01:54 by 66.249.66.209