User Tools

Site Tools


fmk:extensions:opdater_dosisdispenseringskort

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fmk:extensions:opdater_dosisdispenseringskort [2019-02-13 13:59]
extsas [Forespørgsel]
fmk:extensions:opdater_dosisdispenseringskort [2019-03-06 14:17] (current)
bbk [Forespørgsel]
Line 11: Line 11:
 Data om selve dosisdispenseringskortet medsendes i elementet DoseDispensingCard. Herunder den identifier dosisdispenseringskortet blev tildelt ved oprettelsen. Data om selve dosisdispenseringskortet medsendes i elementet DoseDispensingCard. Herunder den identifier dosisdispenseringskortet blev tildelt ved oprettelsen.
  
-Bemærk: +Det er muligt at opdatere flere dosisdispenseringskort i samme kald. Her medsendes blot flere ''​DoseDispensingCard''​ elementer. 
-    * Det er muligt at opdatere flere dosisdispenseringskort i samme kald. Her medsendes blot flere ''​DoseDispensingCard''​ elementer. + 
-    Det er muligt ​at opdatere udleveringsapoteket,​ dog kun hvis dosisdispenseringskortet ikke tilhører ​en pakkegruppe. ​Er sidstnævnte tilfældet skal denne tilknytning først fjernes ved at undlade at medsende PackingGroup elementet.+**Bemærk** Et Dosiskort skal altid knyttes til både et udlevering- og et pakkeapotek. Dette sker typisk ved at tildele det til en pakkegruppe. ​ 
 +Det vil sige hvis man eksempelvis ønsker ​at fjerne et dosiskort fra en pakkegruppe,​ skal man i stedet angive udleverings- og pakkeapotek direkte på dosisdispenseringskortet
  
 <file xml UpdateDoseDispensingCardRequest.xml>​ <file xml UpdateDoseDispensingCardRequest.xml>​
Line 39: Line 40:
        <​Description>​Dosisdispenseringskort for patienten</​Description> ​        <​Description>​Dosisdispenseringskort for patienten</​Description> ​
         <​Delivery>​send til patientadresse samme dag</​Delivery>​         <​Delivery>​send til patientadresse samme dag</​Delivery>​
-        <​PackingGroupIdentifier>​5412341234321</​PackingGroupIdentifier>​+        <​PackingGroupIdentifier>​1982349812747</​PackingGroupIdentifier
 +        <​DoseDispensableUnitLabel>​Den røde gang</​DoseDispensableUnitLabel>​ 
 +    </​DoseDispensingCard>​ 
 +    <​DoseDispensingCard>​ 
 +       <​Identifier>​543355343435433535</​Identifier>​  
 +       <​Description>​Dosisdispenseringskort for patienten</​Description>​  
 +        <​Delivery>​send til patientadresse samme dag</​Delivery>
         <​OrderedAtPharmacy>​         <​OrderedAtPharmacy>​
             <​Name>​Skanderborg Apotek</​Name>​             <​Name>​Skanderborg Apotek</​Name>​
fmk/extensions/opdater_dosisdispenseringskort.1550062778.txt.gz · Last modified: 2019-02-13 13:59 by extsas