User Tools

Site Tools


fmk:extensions:luk_dosisdispenseringskort

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:luk_dosisdispenseringskort [2019-06-07 11:26]
40.77.167.208 ↷ Links adapted because of a move operation
fmk:extensions:luk_dosisdispenseringskort [2019-06-08 10:12] (current)
pdj ↷ Links adapted because of a move operation
Line 12: Line 12:
 I request-dokumentet medsendes CPR-nummer på patienten som dosisdispenseringskort gælder for, [[fmk:​1.4.4:​cpr-nummer|CPR-nummmer]]. I request-dokumentet medsendes CPR-nummer på patienten som dosisdispenseringskort gælder for, [[fmk:​1.4.4:​cpr-nummer|CPR-nummmer]].
  
-I elementet ModifiedBy medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som har foretaget ændringen, [[fmk:1.4.2:​modifikator|Modifikator]]. Er rettelsen foretaget af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element,​ og ModifiedBy. Se evt. [[fmk:​generel:​aktorer_pa_fmk|Aktører på FMK]].+I elementet ModifiedBy medsendes information omkring organisationen (udleverings eller pakkeapoteket) og brugeren som har foretaget ændringen, [[fmk:1.4.4:​modifikator|Modifikator]]. Er rettelsen foretaget af en anden aktør end personen der foretager kaldet mod FMK medsendes både et ReportedBy-element,​ og ModifiedBy. Se evt. [[fmk:​generel:​aktorer_pa_fmk|Aktører på FMK]].
  
 I elementet DoseDispensingCard sendes identifier dosisdispenseringskortet blev tildelt ved oprettelsen. I elementet DoseDispensingCard sendes identifier dosisdispenseringskortet blev tildelt ved oprettelsen.
fmk/extensions/luk_dosisdispenseringskort.txt · Last modified: 2019-06-08 10:12 by pdj