User Tools

Site Tools


fmk:extensions:laege_seponerer_dd_ordination_pa_eksisterende_dd_patient

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fmk:extensions:laege_seponerer_dd_ordination_pa_eksisterende_dd_patient [2019-05-02 16:11]
bbk [Udleveringsapoteket]
fmk:extensions:laege_seponerer_dd_ordination_pa_eksisterende_dd_patient [2019-05-02 16:23] (current)
bbk [Udleveringsapoteket]
Line 20: Line 20:
 Apoteket bliver gjort opmærksom på seponeringen via Advis og agerer på dette inden næste deadline. Apoteket bliver gjort opmærksom på seponeringen via Advis og agerer på dette inden næste deadline.
  
-Apoteket kalder [[Hent dosisdispenseringskort]] / [[Hent eksplicit dosisdispenseringskort]] for patienten, hvor der vil optræde ​ en advarsel om at der optræder ​en planlagt dispensering af en seponeret lægemiddelordination.+Apoteket kalder [[Hent dosisdispenseringskort]] / [[Hent eksplicit dosisdispenseringskort]] for patienten, hvor der vil optræde en advarsel om at den planlagte dispensering ikke er opdateret i forhold til den opdaterede lægemiddelordination. Desuden vil der optræde ​en advarsel om at der ikke findes ​en gyldig recept.
  
-Apoteket [[Opdater ​planlagt dispensering|opdaterer ​den planlagte dispensering]] for de ordinationer hvor der optræder advarsler, så de er i overensstemmelse med den/de rettede ​ordinationer.+Apoteket [[Slet planlagt dispensering|sletter ​den planlagte dispensering]] for de pågældende ​ordinationer.
  
 ==== Resultat ==== ==== Resultat ====
fmk/extensions/laege_seponerer_dd_ordination_pa_eksisterende_dd_patient.txt · Last modified: 2019-05-02 16:23 by bbk